Seminar Toulouse

11/Sep/2010

Seminar về toán tài chính bằng tiếng Việt ở Toulouse, sau kỳ nghỉ hè, tiếp tục hoạt động trở lại trong năm học mới 2010-2011. Các thành viên chủ chốt là các bạn đang làm Master hay PhD ở Toulouse về toán, nhưng tất cả những ai khác quan tâm cũng có thể tham gia.

Thời gian: Thứ 6 hàng tuần, từ 16h30 đến 19h30

Địa điểm: phòng họp 207, nhà IR2 (khoa toán), Univ. Paul Sabatier

Các đề tài được bàn đến trong những buổi sắp tới:

– Copulae trong quản lý rủi ro (Minh, Thiên): 17/Sep/2010

– Index tracking (Hùng, Tùng, Yến)

– Time series & technical analysis

Print Friendly