Mirella Lessons 1

Các bài giảng về toán cho Mirella, Quyển 1

Quyển sách nhỏ này gồm có 12 chương, mỗi chương là một bài giảng về một chủ đề trong toán.

Sách được viết trong năm 2012, và được Cty Long Minh xuất bản vào tháng 09/2013

Tôi có làm bạn Ä‘iện tá»­ (e-book) khổ A5 cho sách dạng PDF, tiện cho việc đọc trên các máy nhÆ° Ipad và Android tablet có màn hình từ 7″ trở lên (trang sách vừa vá»›i màn hình). Bản Ä‘iện tá»­ này dài 140 trang.

Có thể xem 2 chương tại đây: MirellaLessons1_A5_24-55

Sách điện tử này hiện không để bán, mà để tặng những bạn bè, người quen quan tâm, và những người khác.

Những ai không quen tôi mà muốn có sách này, có thể viết thư xin sách. Điều kiện cần và đủ là, để đổi lấy bản e-book cá nhân, làm một hành động từ thiện góp quĩ nào đó cho các em học sinh giỏi hay các trẻ nhỏ gặp khó khăn. Có một quĩ khuyến học mang tên quĩ Lê Văn Thiêm mà tôi ủng hộ, nhưng tất nhiên ai muốn góp cho quĩ từ thiện nào thì tùy. Hiện tại GS Hà Huy Khoái là thủ quĩ của Quĩ Lê Văn Thiêm, có TK ngân hàng để góp quĩ cho ai quan tâm.

Mục lục của e-book:

Lời giới thiệu của Giáo sư Hà Huy Khoái . . . . .1
Lời tựa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
1 Bài toán của công chúa Dido . . . . .9
2 Đường ngắn nhất nối 4 đỉnh hình vuông 22
3 Con khỉ đi bán chuối . . . . . . . . .34
4 Các hình đa giác và các nhóm đối xứng 43
5 Vấn đề lát gạch . . . . . . . . . . . .55
6 Bài toán về các con kiến . . . . . . .64
7 Cắt ghép hình vuông thành tam giác
đều . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
8 Bài toán bò ăn cỏ . . . . . . . . . . .79
9 Các số Fibonacci . . . . . . . . . . .85
10 Tổng bình phương của cấp số cộng . .96
11 Tích phân là gì . . . . . . . . . . . . 106
12 Bánh xe hình vuông! . . . . . . . . . 117
Phụ lục: lời giải cho một số bài tập . . . . . . . . 128

 

Print Friendly