Whoever gossips to you will gossip about you.
by Spanish Proverb

Toán học quanh ta: từ nhạc con cua của Bach đến dải băng của Mobius