Mathematics are well and good but nature keeps dragging us around by the nose.
by Albert Eistein

Danh tính người điên, và bằng chứng đầu tiên