Chống tham nhũng, điều quan trọng hơn là phải đẩy mạnh toàn bộ nền dân chủ, để cho sự kiểm soát không phải từ cơ quan chức năng mà từ rất nhiều phía khác nhau của cả xã hội.
by Lê Thành Kiên (con trai của Lê Duẩn)

Young VNese mathematicians in Toulouse

29/June/2010

Click on the picture to see it in full size