Hannibal était borgne. Il se moqua du peintre qui le peignit avec deux yeux, et récompensa celui qui le peignit de profil. On ne veut pas être loué trop fadement; mais on est bien aise qu'on dissimule nos défauts.
by Claude Adrien Helvétius

Toán hay là không toán – bản gửi VNN

Tôi gửi đăng bài này ở Vietnamnet, nên theo yêu cầu của họ tôi có sửa lại bài và rút ngắn đi một chút, về cơ bản nội dung vẫn như bài viết cách đây 2 hôm

Bài bây giờ còn 4 phần (phần con ngựa được gộp chung vào phần phía trước), nên nếu VNN thấy OK chắc họ sẽ đăng thành 4 bài :-)

Continue reading Toán hay là không toán – bản gửi VNN