Perhaps the most valuable result of all education is the ability to make yourself do the thing you have to do, when it ought to be done, whether you like it or not; it is the first lesson that ought to be learned; and however early a man's training begins, it is probably the last lesson that he learns thoroughly.
by Thomas H. Huxley (1825 - 1895)

Toán hay là không toán – bản gửi VNN

Tôi gửi đăng bài này ở Vietnamnet, nên theo yêu cầu của họ tôi có sửa lại bài và rút ngắn đi một chút, về cơ bản nội dung vẫn như bài viết cách đây 2 hôm

Bài bây giờ còn 4 phần (phần con ngựa được gộp chung vào phần phía trước), nên nếu VNN thấy OK chắc họ sẽ đăng thành 4 bài :-)

Continue reading Toán hay là không toán – bản gửi VNN