The journey is the reward.
by Chinese proverb

Toán hay là không toán – bản gửi VNN

Tôi gửi đăng bài này ở Vietnamnet, nên theo yêu cầu của họ tôi có sửa lại bài và rút ngắn đi một chút, về cơ bản nội dung vẫn như bài viết cách đây 2 hôm

Bài bây giờ còn 4 phần (phần con ngựa được gộp chung vào phần phía trước), nên nếu VNN thấy OK chắc họ sẽ đăng thành 4 bài :-)

Continue reading Toán hay là không toán – bản gửi VNN

My talks at IMPA (streaming videos)

Geometry of Gelfand-Cetlin integrable system (Conservative dynamics and symplectic geometry  2009):

http://strato.impa.br/videos/workshop_geometry/geometry_070809_03.avi

Dynamics on Poisson manifolds (Poisson 2010):

http://strato.impa.br/videos/poisson/poisson_26072010_nguyen.flv

(now that I listened to my own talk at IMPA, I found that my English was really horrible !)

For all video lectures recorded by IMPA:

http://video.impa.br

Young VNese mathematicians in Toulouse

29/June/2010

Click on the picture to see it in full size