Let us not seek the Republican answer or the Democratic answer, but the right answer. Let us not seek to fix the blame for the past. Let us accept our own responsibility for the future.
by John F. Kennedy

Chính sách đồng tiền yếu và chủ nợ của thế giới

Những điều giúp TQ trở thành bá chủ thế giới

Continue reading Chính sách đồng tiền yếu và chủ nợ của thế giới

Kantorovitch và kinh tế Marxist

Hôm nay tình cờ do đi nghe một seminar về vấn đề vận tải tối ưu (optimal transport) và định lý đối ngẫu Kantorovitch trong vấn đề này, tôi mới đi tìm hiểu thêm về Kantorovitch.

Leonid Kantorovitch (1912-1986) là người Nga Xô Viết duy nhất được giải Nobel về kinh tế. Ông này . . . → Read More: Kantorovitch và kinh tế Marxist