Socialism failed because it couldn't tell the economic truth; capitalism may fail because it couldn't tell the ecological truth.
by Lester Brown, Fortune Brainstorm Conference, 2006

Diễn đàn quản lý giáo dục

Trang web “Diễn đàn quản lỳ giáo dục”

http://www.quanlygiaoduc.info/

có lưu trữ nhiều bài viết thú vị về nền giáo dục VN, cũng như các chính sách giáo dục, nên tôi lưu lại đây để thỉnh thoảng tham khảo.

Ví dụ: bài viết của ông Văn Như Cương về việc vì sao Bộ GD-ĐT . . . → Read More: Diễn đàn quản lý giáo dục

Giáo dục VN: đi lên hay đi xuống ?!

Trên báo VN vừa xuất hiện được bài báo của Thứ Trưởng Trần Quang Qúy ít lâu kể các thành tích của nền giáo dục VN (dưới thời Bô Trưởng NTN)

http://vietnamnet.vn/giaoduc/201006/Nhung-con-so-giao-duc-duoi-thoi-Bo-truong-Nguyen-Thien-Nhan-916378/

thì GS Nguyễn Văn Tuấn liền làm luôn 2 bài phân tích thống kê để chứng minh rằng thành tích là “thành . . . → Read More: Giáo dục VN: đi lên hay đi xuống ?!

Blog về giáo dục

Tình cờ tôi được biết có blog của chị Vũ Thị Phương Anh (giảng viên đại học) về giáo dục, có rất nhiều thông tin thú vị:

http://ncgdvn.blogspot.com/

Blog của anh Nguyễn Văn Tuấn cũng có một phần khá to dành cho giáo dục:

http://tuanvannguyen.blogspot.com/

Tôi phải lưu lại các địa chỉ để làm . . . → Read More: Blog về giáo dục