Liberty means responsibility. That is why most men dread it.
by George Bernard Shaw (1856 - 1950)

Chiến lược phát triển nền đại học VN ?

(Đây là bài thừa giấy vẽ voi thôi, chứ tôi chưa được ai mời xây chiến lược này)

Cách đây khoảng 1 năm ở VN có xuất hiện “Chiến lược giáo dục cho giai đoạn 2009-2020”. Thành thực mà nói, tôi đọc cái bản “chiến lược” đó thấy chán quá, không có tầm chiến lược, có lẽ bỏ đi viết lại từ đầu thì tốt hơn là góp ý cải tiến. Sau đó tôi cũng chư có dịp tìm hiểu xem cái chiến lược đó đi đến đâu. Vì sao bảo chiến lược đó lại kém vậy. Theo tôi có lẽ vì:

– Bản thân những người viết chiến lược không đủ trình độ và tầm nhìn

– Quan liêu và sợ trách nhiệm, không dám đi vào những vấn đề mấu chốt nhất, chỉ đi vòng quanh

– Không biết sử dụng thống kê một cách khoa học, đưa ra các số liệu dẫn chứng một cách cọc cạch.

– Việc làm chiến lược là một việc rất quan trọng, nhưng lại không được đầu tư đúng mức. Không có một hội đồng cố vấn giáo dục quốc gia với các chuyên gia cao cấp lo về chuyện này.

Gạt chiến lược giáo dục chung sang một bên, ở đây tôi bàn về chiến lược cho đại học. Theo tôi hiểu thì hiện chưa có văn bản chiến lược nào cho những năm tới, mà hiện chỉ có các quyết định mang tính “chiến thuật”. Thế nhưng, vấn đề chiến lượng là bài toán tỷ đô la, và VN cần có hội đồng giáo dục quốc gia xây chiến lược đónến muốn nền đại học VN (hay nền GD VN nói chung) đi đúng hướng.

Continue reading Chiến lược phát triển nền đại học VN ?