If you were plowing a field, which would you rather use? Two strong oxen or 1024 chickens?
by Seymour Cray (1925-1996), father of supercomputing

Tìm hiểu lịch sử chế độ độc tài Pinochet ở Chile

Bài viết tóm tắt này nhằm tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến chế độ độc tài Pinochet ở Chile trong giai đoạn 1973-1990, và việc nước này ra khỏi chế độ độc tài trở thành nước dân chủ và phát triển ra sao.

Bối cảnh dẫn đến độc tài

Cho đến cuối năm 1970, . . . → Read More: Tìm hiểu lịch sử chế độ độc tài Pinochet ở Chile

Độc lập trừ tự do trừ …

Đây là bản đồ về độ tự do trên thế giới của Freedom House (http://www.freedomhouse.org) năm 2013. Các nước đươc chia làm 3 loại: tự do, bán tự do, và không tự do. Các nước không tự do là các nước mà các nhân quyền cơ bản không được tôn trọng.

Hiện tại,  1/3 . . . → Read More: Độc lập trừ tự do trừ …

5 ways to become a democracy

This article talks about China, but it could as well apply to Vietnam:

http://thediplomat.com/2013/02/13/5-ways-china-could-become-a-democracy/?all=true

What about “happy ending” for Vietnam?

—>

Again, based on the rich experience of democratic transitions since the 1970s, there are five ways China could become democratic:

“Happy ending” would be the most preferable mode of democratic transition for China. . . . → Read More: 5 ways to become a democracy

Vai trò của thượng nghị viện ?

Bài viết này nhằm tìm hiểu về các thượng nghị viện trên thế giới, vai trò của chúng, và nhằm trả lời câu hỏi: Việt Nam có nên có Thượng nghi viện hay không, và nếu có thì nó sẽ đóng những vai trò gì, cần được bầu bán thế nào?

Thượng nghị viện . . . → Read More: Vai trò của thượng nghị viện ?

Sơ đồ tổ chức quyền lực ở Pháp (5ème république)

(Updated: 16/02/2013)

Đây là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến vấn đề hiến pháp và cấu trúc chính trị của một nước. Sơ đồ sau đây mô tả nước Pháp (bấm vào tranh sẽ ra tranh khổ to hơn):

 

Ghi chú cho những ai không đọc được tiếng . . . → Read More: Sơ đồ tổ chức quyền lực ở Pháp (5ème république)

Các thảo luận về hiến pháp (1)

(Bổ sung 21/02/2013: Tôi copy nhiều thảo luận dưới dang comments cho post này. Xem các comments)

Để tiện theo dõi tình hình thay đổi hiến pháp Việt Nam (sẽ là sự kiện chính của năm nay và năm tới), và thảo luận về việc xay dựng hiến pháp tiến bộ, tôi làm hẳn . . . → Read More: Các thảo luận về hiến pháp (1)

Structures and Principles of a Constitution

This is a very good manual for those who are interested in buidling a good consitution:

PDF File: mpil_constitutionalism_manual_2009_2

MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE PUBLIC LAW AND INTERNATIONAL LAW

Directors: Professor Dr. Armin von Bogdandy ∙ Professor Dr. Dr. h.c. Rüdiger Wolfrum

MAX PLANCK MANUALS ON CONSTITUTION BUILDING: STRUCTURES AND PRINCIPLES OF A CONSTITUTION

. . . → Read More: Structures and Principles of a Constitution

Hiến pháp Việt Nam: police state

(Xem toàn bộ bài viết về hiến pháp VN, dạng PDF, ở đây: Constitution_VN)

Ngoài tính chất Đảng trị được chỉ ra phía trên, hiến pháp Việt Nam 1992 và dự thảo 01/2013 có một tính chất rất nổi bật nữa so với các hiến pháp khác, đó là sự ôm đồm quyền lực: . . . → Read More: Hiến pháp Việt Nam: police state

Hiến pháp nào cho Việt Nam?

Bài viết dài 44 trang (bản mới: 07/02/2013) về vấn đề thay đổi hiến pháp Việt Nam.

Xem bản PDF ở đây:Constitution_VN

Tuy tình hình Việt Nam có thể “chán hơn con gián” nhưng là người Việt Nam, thì những gì cần nói vẫn phải nói. Bởi vậy tôi vừa dành mấy hôm liền . . . → Read More: Hiến pháp nào cho Việt Nam?

Tính dân chủ của Hiến pháp Việt Nam

Chiểu theo hiến pháp (dự thảo 01/2013), cơ chế tổ chức quyền lực ở cấp trung ương của Việt Nam gồm có: – Đảng: lãnh đạo toàn bộ nhà nước (Điều 4). Ngoài ra, có điều khoản ghi quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng (Điều 70). Đảng không do dân bầu . . . → Read More: Tính dân chủ của Hiến pháp Việt Nam

Mức độ XHCN của hiến pháp Việt Nam

Mức độ xã hội chủ nghĩa ở đây được hiểu là mức độ đảm bảo các quyền lợi xã hội cho nhân dân, vượt trên các quyền và các tự do cơ bản của con người.

Sự khác nhau giữa nhân quyền cơ bản và phúc lợi xã hội nằm ở chỗ: mỗi phúc . . . → Read More: Mức độ XHCN của hiến pháp Việt Nam

Nhân quyền trong hiến pháp Việt Nam

Trong con mắt thế giới, Việt Nam cho đến nay được coi là nước ít tôn trọng các nhân quyền cơ bản. Trong lịch sử cận hiện đại, những việc như cấm không cho người Việt Nam đi ra nước ngoài (dẫn đến giai đoạn “thuyền nhân”), tịch thu tài sản của các chủ . . . → Read More: Nhân quyền trong hiến pháp Việt Nam

Tính pháp trị và logic của Hiến pháp Việt Nam

Theo đánh giá của quốc tế, Việt Nam thuộc vào trong số các nước có độ pháp trị thấp trên thế giới. (Xem: http://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_law). Hay như luật sư Ngô Bá Thành (1931–2004, tên thật là Phạm Thị Thanh Vân, nguyên là Chủ nhiệm ủy ban pháp luật Quốc Hội Việt Nam các khóa 6,7,8, . . . → Read More: Tính pháp trị và logic của Hiến pháp Việt Nam