This nation was founded by men of many nations and backgrounds. It was founded on the principle that all men are created equal and that the rights of every man are diminished when the rights of one man
are threatened.

by John F. Kennedy

Sách xác suất của Keynes “A Treatise on Probability”

Ông John Maynard Keynes là một trong các cha tổ của kinh tế học tư bản. Quyển sách The General Theory of Employment, Interest, and Money của ông ta là một “bible” về kinh tế, kinh điển đến mức mà các nhà kinh tế ai cũng trích dẫn đến (tuy không phải ai cũng . . . → Read More: Sách xác suất của Keynes “A Treatise on Probability”

Sách “Principles of Economics” của Gregory Mankiw

Quyển sách Principles of Economics (các nguyên tắc kinh tế học) của Gregory Mankiw là một trong những sách tôi thấy viết hay nhất từ trước đến nay về kinh tế học, và muốn giới thiệu cho tất cả những ai quan tâm về kinh tế. Bản mà tôi đọc là bản in lần . . . → Read More: Sách “Principles of Economics” của Gregory Mankiw

Lecture Notes of Summer School on Financial Maths

The lecture notes + computer files of the Summer School on Mathematical Methods in Finance and Economy 2010 can be found here:

http://zung.zetamu.com/SummerSchool/

Materials for the course on portfolio management can be found here:

http://zung.zetamu.com/PortfolioManagement/

How to teach maths (by Steven Krantz)

I would recommend everyone involved in teaching mathematics to read the book “How to teach mathematics” by Steven G. Krantz. It contains lots of practical advice about how to improve your teaching.

After reading the book by Krantz, I started to pay more attention to “small details” which may have a great psychological effect . . . → Read More: How to teach maths (by Steven Krantz)

Nhân đọc cuốn sách “Anything school can do you can do better”

Anything school can do you can do better là tên một cuốn sách in năm 1985 của bà Maire Mullarney người Ireland về việc bà ta tự dạy 11 (mười một) người con của mình ở nhà (mà không cho đến trường) cho đến khi chúng được khoảng 8-9 tuổi. Cuốn sách chứa nhiều . . . → Read More: Nhân đọc cuốn sách “Anything school can do you can do better”

Sách “Khuyến Học” của Fukuzawa Yukichi

Quyển sách Khuyến Học của ông Fukuzawa Yukichi (có được dịch và bán ở Việt Nam), viết từ cuối thể kỷ 19, có thể coi là một trong những cuốn sách đã làm thay đổi cả Nhật Bản, giúp cho Nhật Bản chuyển từ một nước phong kiến “man rợ” trở thành một trong . . . → Read More: Sách “Khuyến Học” của Fukuzawa Yukichi

Sự phỉ báng trí tuệ (Insult to Intelligence)

Gần đây tôi có được đọc cuốn sách “Insult to Intelligence: The Bureaucratic Invasion of Our Classrooms” của ông Frank Smith (nhà giáo dục học nổi tiếng người gốc Anh) viết năm 1988. Sách dày khoảng 300 trang, có thể tìm bản điện tử trên gigapedia hoặc tìm mua ở một số hiệu sách . . . → Read More: Sự phỉ báng trí tuệ (Insult to Intelligence)

Nhận xét về sách toán phổ thông của VN

Trong đợt đi công tác VN tháng 04/2007 vừa rồi, tôi có tranh thủ tìm đọc một số sách toán phổ thông của VN để biết thêm về tình hình giáo dục trong nước. Tôi có nhờ một người bạn (Nguyễn Văn Minh, giảng viên toán ở ĐHSPHN –cám ơn Minh) mua giùm toàn bộ các sách giáo khoa toán phổ thông (theo chương trình mới nhất) cộng thêm một số sách bồi dưỡng học sinh giỏi để xem. Tuy nhiên vì thời gian có hạn, tôi chỉ xem kỹ và đánh giá một số sách từ lớp 7 trở lên, các sách khác chỉ liếc qua.

Continue reading Nhận xét về sách toán phổ thông của VN