The one real object of education is to have a man in the condition of continually asking questions.
by Bishop Mandell Creighton

Tiếng Anh: emotion khác feeling thế nào?

Học ngoại ngữ có cái thú vị là không chỉ học được các từ mới, mà học được luôn cả các khái niệm mới, mà tiếng Việt có khi chưa có. Một ví dụ là hai từ emotion và feeling trong tiếng Anh. Hai từ đó dịch ra tiếng Việt đều thành “cảm xúc”. . . . → Read More: Tiếng Anh: emotion khác feeling thế nào?

Oan cho Xuân tóc đỏ!

Không biết từ khi nào, nhân vật Xuân tóc đỏ của Vũ Trọng Phụng đã trở thành điển tích, biểu tượng cho các loại người phản diện, tuy dốt nát nhưng chiếm được những vị trí “ăn trên ngồi trốc” trong xã hội nhờ gian trá và cơ hội chủ nghĩa. Để chỉ sự . . . → Read More: Oan cho Xuân tóc đỏ!

Bộ máy tuyên truyền của Liên Xô [Bổ túc văn hóa 02]

Bộ phim này về bộ máy tuyên truyền và kiểm duyệt ở Liên Xô (từ thời Lenin cho đến thời Gorbachev)  rất là thú vị, nên xem, ít ra là để “xem người để biết đến ta”. Kiểm duyệt 100%, tin xấu về ta hay tin tốt về bọn tư bản đều bị dìm . . . → Read More: Bộ máy tuyên truyền của Liên Xô [Bổ túc văn hóa 02]

Bộ phim “Sức mạnh lớn hơn” [Bổ túc văn hóa 01]

Vài lời mở đầu:

Hưởng ứng phòng trào “khai dân trí” có từ thời cụ Phan Châu Trinh, ở đây tôi lập mục “Bổ Túc Văn Hóa” với mục đích khiêm tốn thôi: đó là hàng ngày chia sẻ các tài liệu, phim ảnh rất đáng xem, qua đó bản thân tôi bổ túc . . . → Read More: Bộ phim “Sức mạnh lớn hơn” [Bổ túc văn hóa 01]