The invention of logarithms, by shortening the labors, double the life of the astronomer.
by Pierre-Simon Laplace (1749-1827)

Solar companies

Some spreadsheets about global solar companies, provided by an investor (odyd12) on yahoo message board:

http://www.editgrid.com/user/odyd12/Global_solar_companies_financial_statements

http://www.editgrid.com/user/odyd12/Capacity

Overcapacity ?

38GW module capacity by end of 2011 vs. demand 22GW in 2011 (58% of capacity, vs. 75% in 2010 and 66% in 2009)

24GW capacity in 2010, capacity expansion 58% from 2010 to 2011, while . . . → Read More: Solar companies

A Cash is King Theorem

You’ve probably heard the street adage “cash is king”. But how much cash ? What is the best ratio of cash that one should hold in a portfolio ? Here in this note I’ll give a quantitative answer.

Assumptions:

* The portfolio consists of cash and a risky asset S (S can be a . . . → Read More: A Cash is King Theorem

Solar Power Industry Analysis

(This is a report that I made for a seminar on financial mathematics and investing, and a small investment fund created by the participants of this seminar. This report is not a recommendation to buy or sell anything to anyone else).

Key findings:

* Solar energy is the best source of energy: abundant, free, . . . → Read More: Solar Power Industry Analysis

“The volatility edge in options trading”, by Jeff Augen (2008)

Today I just went quicky through a book by Augen about technical trading with options. This seems to be a quite interesting book, which contains not only interesting options trading strategies (not to be used blindly, but to be studied further and incorporated into a general investing strategy), but also information about the markets . . . → Read More: “The volatility edge in options trading”, by Jeff Augen (2008)

Sách “Principles of Economics” của Gregory Mankiw

Quyển sách Principles of Economics (các nguyên tắc kinh tế học) của Gregory Mankiw là một trong những sách tôi thấy viết hay nhất từ trước đến nay về kinh tế học, và muốn giới thiệu cho tất cả những ai quan tâm về kinh tế. Bản mà tôi đọc là bản in lần . . . → Read More: Sách “Principles of Economics” của Gregory Mankiw

Reading Paul Krugman’s book “The Age of Diminished Expectations”

Only now I have a chance to read  “The Age of Diminished Expectations” (3rd edition, 1997). This book is 13 year old, but the topics discussed in it are still very actual.

Krugman is probably one of the best living economists, and he explains rather clearly in the book how and why things are . . . → Read More: Reading Paul Krugman’s book “The Age of Diminished Expectations”

Toán học và tài chính

Updated: 01/09/2010 (thêm đoạn về Copernicus, Newton, Laplace)

Bài viết này được gửi đến báo Tia Sáng. Bản trên báo giấy sẽ thiếu đoạn về Copernicus, Newton và Laplace so với báo điện tử, vì đoạn đó được thêm vào sau khi báo đã lên khung.

Toán học và tài chính

Toán học và . . . → Read More: Toán học và tài chính

Vấn đề tham nhũng

Chính sách đồng tiền yếu và chủ nợ của thế giới

Những điều giúp TQ trở thành bá chủ thế giới

Continue reading Chính sách đồng tiền yếu và chủ nợ của thế giới

Truyền thống tiết kiệm và sức mạnh tỷ người

Quân bài nhân công rẻ mạt

Các vùng nông thôn TQ cung cấp cho TQ một lực lượng nhân công rẻ mạt khổng lồ: ước tính có khoảng 250 triệu người nông dân TQ không có việc ở nông thôn, trong đó có 140 triệu đi làm «culi» ở các nơi, còn 110 triệu «lực lượng dự trữ» có thể huy động được. Ở vùng quê của họ rất nghèo, nên các nhân công này sẵn sàng chấp nhận các công việc nặng nhọc với mức lương thấp (hiện lương trung bình quãng 200 USD/ tháng, chưa bằng 1/10 so với ở nhiều nước phương Tây).

Continue reading Quân bài nhân công rẻ mạt

Thực dân kinh tế thế kỷ 21

Thời đại của những quân đội thực dân «đem súng đi mở đất» đã qua. Trong thế kỷ 21 này, không có nước nào còn có thể dùng những biện pháp vũ lực man rợ để chiếm đoạt đất đai tài sản mà trên danh chính công thuận đang thuộc về nước khác (không kể những vùng đất tương đối nhỏ đang tranh chấp). Thực dân kiểu cũ không còn nữa. Thay vào đó là kiểu thực dân mới: thực dân về kinh tế, với TQ là điển hình.

Continue reading Thực dân kinh tế thế kỷ 21

Lecture Notes of Summer School on Financial Maths

The lecture notes + computer files of the Summer School on Mathematical Methods in Finance and Economy 2010 can be found here:

http://zung.zetamu.com/SummerSchool/

Materials for the course on portfolio management can be found here:

http://zung.zetamu.com/PortfolioManagement/