Chống tham nhũng, điều quan trọng hơn là phải đẩy mạnh toàn bộ nền dân chủ, để cho sự kiểm soát không phải từ cơ quan chức năng mà từ rất nhiều phía khác nhau của cả xã hội.
by Lê Thành Kiên (con trai của Lê Duẩn)

Books

These are the books that I have written or edited, or am writing, or planning to write in a near future. Please lick on the links for more information.

In English:

In Vietnamse:

  • (cùng với Đỗ Đức Thái) Nhập môn hiện đại xác suất thống kê (2010)
  • (cùng với  Đỗ Đức Thái) Nhập môn toán tài chính
  • Các bài giảng về toán cho Mirella, Quyển 1(2012)
  • Các bài giảng về toán cho Mirella, Quyển 2

 

 

 

 

 

Print Friendly