Quý quốc chớ lo không có ngày độc lập, mả chỉ nên lo quốc dân không có đủ tư cách độc lập. Thực lực của quý quốc là dân trí dân khí và nhân tài!
by Lương Khải Siêu (nói với Phan Bội Châu)

Not Found

Sorry, but you are looking for something that isn't here.