I know very well that because I am unlettered some presumptuous people will think they have the right to criticize me, saying that I am an uncultured man. What stupid fools! Do they not know that I could reply to them as Marius did to the Roman patricians: "Do those who pride themselves on the works of other men claim to challenge mine?"
by Leonardo da Vinci (1452-1519)

Sự phản động của đề thi toán THPT 2018

 

(Bài đăng trên sputnikedu.com nhưng trang đó đang có vấn đề kỹ thuật sau khi quá tải vì có hơn 140 nghìn người truy cập trong vòng mấy tiếng, nên đăng lại đây. Bài cũng đã được trích đăng lại trên báo VN:

http://vietnammoi.vn/de-thi-toan-thpt-quoc-gia-2018-da-di-nguoc-su-phat-trien-cua-giao-duc-114559.html)

Tôi là người vẫn còn biết gỉai các bài . . . → Read More: Sự phản động của đề thi toán THPT 2018