Người Hàn Quốc ngu dại

Hai tháng ở Hàn Quốc đủ để cho tôi thấy những người Hàn Quốc nói chung quá ngu dại so với ta.

Thứ nhất là họ quá thật thà, chẳng được linh hoạt như dân ta. Thấy đồ vô chủ chẳng biết tháo cáy, đi xe chẳng biết trốn vé. Chẳng thấy công ty đa cấp nào nổi tiếng. Quá ít kẻ biết chiếm đoạt của công thành của riêng. Thế thì làm sao mà giàu có nhanh được cơ chứ.

Thứ hai là họ quá tự trọng. Hơi tí là đòi  từ chức hay thậm chí tự tử, chẳng được bền bỉ như quan chức của ta, dù có bị tố cáo là đạo văn hay tham nhũng vẫn cứ bám chặt vào ghế. Đến anh Ủn cũng còn tự trọng gấp tỷ lần những anh Thăng anh Nhạ, nên khi anh ấy nói là không nhiễu nhương Nam Hàn nữa tôi đành tin là anh ấy sẽ giữ lời.

Thứ ba là họ quá liều lĩnh. Không ưa bà tổng thống thì ùn ùn kéo lên Seoul biểu tình đòi bà ta từ chức, cứ làm như chính trị  là việc của mình, chẳng khôn khéo như dân ta việc gì chưa đụng ngay đến nồi cơm của mình thì biết tránh xa.

Thứ tư là họ quá trọng kiến thức, cứ đòi học thật thay vì chỉ cần cái bằng như ở ta. Giáo viên và giáo sư được trả lương quá cao.

 

 

 

 

 

Print Friendly

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.