Thông báo gấp: nhận nghiên cứu sinh ngành thống kê ứng dụng

Một bà giáo sư toán thống kê bạn đồng nghiệp thân thiết của tôi ở Toulouse 1 (trường kinh tế Toulouse, là trường có sừng có mỏ so với thế giới, có cả giải Nobel hiện tại), là người đã nhiều lần giúp đỡ Việt Nam, có nhắn tôi là có thể nhận thêm 1 bạn NCS người Việt cuối cùng (trước khi về hưu, vì vài năm nữa đến tuổi về hưu).
 
Bà này là người hướng dẫn rất tận tuỵ với NCS.
 
Nếu bạn nào làm toán, có học bổng của VN (911) mà muốn sang Toulouse học với bà này về thống kê thì gửi hồ sơ qua tôi tôi sẽ chuyển cho bà giáo sư này.
 
Chú ý: cần có thư giới thiệu tốt của người nào đó mà tôi có biết ở Việt Nam, và cần có ý thức học rất nghiêm túc, thì tôi mới có thể chuyển qua cho bà giáo sư này.
Print Friendly

2 comments to Thông báo gấp: nhận nghiên cứu sinh ngành thống kê ứng dụng

  • Le Phuong Dung MonsterID Icon Le Phuong Dung

    gửi anh/chị,

    Rất cám ơn vì đã chia sẽ thông tin. Không phải là dân toán, dân kinh tế được không ah?

    Dung

  • admin MonsterID Icon admin

    Tôi xin lỗi trả lời chậm: nói chung là ưu tiên dân toán hoặc dân kinh tế có nền tảng rất vững về toán. Như tôi có viết trước, cần phải có người giới thiệu thì mới được quan tâm.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.