This amazingly periodic world!

Lát nữa tôi làm báo cáo colloquium tại Postech, gồm 2 phần:

  • Phần đầu dễ hiểu hơn cho sinh viên
  • Phần sau chuyên môn hơn cho các cán bộ của khoa toán ở đây

Tôi chỉ kịp viết slides cho phần đầu thôi, để bản PDF ở đây cho ai muốn xem thì xem, về đề tài “thế giới tuần hoàn kỳ diệu”:

colloquium-postech-2018

(Tất cả các tranh trong các slides là đều đi vay mượn từ những nơi khác. Đây không phải là bài báo khoa học mà chỉ là bài nói chuyện thôi nhé)

Print Friendly

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.