Sách “Toán học và nghệ thuật” sẽ tái bản 03/2018

Trong mấy hôm vừa qua, tôi đã tập trung sửa lại xong bản thảo cũ của cuốn sách “Toán học và nghệ thuật” để tái bảo vào ngay tháng 03/2018 này. Hiện tại bản bìa mềm của sách đã bán hết từ lâu, và bản bìa cứng cũng chỉ còn khoảng 150 quyển. Lần tái bản này sẽ chỉ in bìa mềm (vì bìa cứng vẫn còn, mà in cả hai thì chi phí cao).

So với phiên bản năm 2016, phiên bản năm 2018 này có một số thay đổi nhỏ. Đặc biệt là machine learning (như là một công cụ sáng tạo nghệ thuật) được nhắc đến trong sách, và một số hình minh hoạ cũ được thay bằng hình mới đẹp hơn hoặc hợp lý hơn.

Trong số các hình mới, có hình lát sàn theo kiểu Penrose tại Đại học FPT, do anh Nguyễn Khắc Thành (Hiệu phó) cung cấp. Đổi lại quyền quảng cáo cho FPT trong sách, hy vọng là Đại học FPT sẽ mua rất nhiều quyển sách này về phát cho cán bộ và sinh viên của trường!

 

Print Friendly

2 comments to Sách “Toán học và nghệ thuật” sẽ tái bản 03/2018

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.