“Người ta dạy tôi
Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ
Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ,
Tôi đã sống một phần hai thế kỷ
Để hôm nay làm đĩ với tâm hồn.”

by Việt PhÆ°Æ¡ng (từng là thÆ° ký riêng của Phạm Văn Đồng)

Thời đại đồ giả