How much is this website worth?

Trang web của mình có hơn triệu lượt “unique visits” mà chúng nó tính ra giá trị chỉ có $2K có đểu không cơ chứ. Với lại mình từ nay sẽ viết trên zetamu và đăng lại trên FB thôi, để cho tụi FB khỏi cướp mất contents :D

Print Friendly

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.