Đóng góp cho khoa học

Chuyện Tây: Ở Pháp có lần hội đồng đại học xét lên chức nhận được hồ sơ của một ông, trong đó ở phần “đóng góp khoa học” có ghi: tôi đã là bênh nhân của loại bệnh xyz hiếm có, các nhà nghiên cứu đã dùng tôi để nghiên cứu!

Quả là ông ta có đóng góp cho khoa học thật, nhưng là dưới hình thức đối tượng được nghiên cứu chứ không phải là nhà nghiên cứu. Thế nên lần đó ông ta vẫn không được xét lên chức.

Chuyện Ta: Có vị bộ trưởng giáo dục, mà đóng góp lớn nhất cho khoa học có lẽ cũng nằm ở chỗ ông ta là case study về đạo văn, giả khoa học, mà các sinh viên học sinh thầy cô giáo lấy đó mà làm gương và các nhà nghiên cứu lấy đó làm ví dụ điển hình!

Print Friendly

2 comments to Đóng góp cho khoa học

  • Nguyễn Anh Tuấn MonsterID Icon Nguyễn Anh Tuấn

    Thưa Giáo sư,

    Em có 1 thắc mắc nhỏ. Theo kiến thức về môn Phương pháp Nghiên cứu khoa học mà em được học, đối chiếu với ví dụ về Y khoa mà Giáo sư đang dẫn, thì nên gọi ông ta là “khách thể nghiên cứu”, còn “bệnh xyz” gọi là “đối tượng nghiên cứu”. Không biết thuật ngữ như vậy có đúng không?

    Em không có ý bắt bẻ câu chữ này nọ, em cũng đang tập làm nghiên cứu khoa học nên mong muốn hỏi rõ về thuật ngữ để sử dụng trong những văn bản cho chuẩn thôi ạ.

  • admin MonsterID Icon admin

    Thuật ngữ bạn dùng chắc là chính xác. Mình chỉ dùng từ “đối tượng” với nghĩa “subject” chung chung thôi.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.