I must study politics and war that my sons may have liberty to study mathematics and philosophy. My sons ought to study mathematics and philosophy, geography, natural history, naval architecture, navigation, commerce and agriculture in order to give their children a right to study painting, poetry, music, architecture, statuary, tapestry, and porcelain.
by John Adams

Ngồi buồn buôn chuyện viện sĩ Nga

Mùa thu năm nay sẽ bầu cử chức viện trưởng viện hàn lâm khoa học Nga. Ông “acting president” hiện tại là V. Kozlov có nhiều khả năng trúng cử.

Ông Kozlov làm về cơ học, quãng 70 tuổi. Ông này từng tổ chức seminar chung với ông Fomenko thầy cũ của tôi ở . . . → Read More: Ngồi buồn buôn chuyện viện sĩ Nga