I know very well that because I am unlettered some presumptuous people will think they have the right to criticize me, saying that I am an uncultured man. What stupid fools! Do they not know that I could reply to them as Marius did to the Roman patricians: "Do those who pride themselves on the works of other men claim to challenge mine?"
by Leonardo da Vinci (1452-1519)

Món quà Tết

Tạp chí “Sputnik Newsletter” Số 2.

Xem: http://sputnikedu.com/SN2-2017

Các tiêu chí cho sách giáo khoa toán

Các tiêu chí cho sách giáo khoa toán

Phủ được hết các kiến thức đề ra trong chương trình khung. Ngoài ra, sách có thể giới thiệu thêm các kiến thức liên quan khác có tính gợi mở, dành cho những học sinh tò mò muốn hiểu biết thêm. Gọn gàng, không rườm rà . . . → Read More: Các tiêu chí cho sách giáo khoa toán