What is mathematics?

Toán học là gì? Bài nói chuyện cho học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh tại trường THCS Archimedes, 06/11/2016

Print Friendly

1 comment to What is mathematics?

  • thilan MonsterID Icon thilan

    GS nói chuyện có duyên và hấp dẫn quá ! :-) Cũng khá dễ hiểu đấy, nhưng mỗi lần nghe chừng được nửa tiếng là em cảm thấy đứt hơi, bằng với múa một tiếng đồng hồ ấy ! Còn từ “Toulouse”, thì nó kết thúc bằng một chữ “e muet” (e câm), cho nên cái âm tiết ở trước chữ “e” ấy nó phải được ngân nga (chanter) lên, cho nên GS phải đọc kéo dài âm “lou” ra thì nó mới đẹp. Tức là GS phải phát âm là “Toulouuuuse” chứ không phải là “tu lútz” ạ !
    Em mời GS đọc “Toulouuuuse” lặp đi lặp lại cho đến khi hết một làn hơi, sau đó GS sẽ phát âm khác cho mà xem ! :-)

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.