Thi trắc nghiệm có nguy cơ làm hỏng tư duy của học sinh?