Thực dân Pháp đầu độc dân VN bằng rượu đến mức nào?

“Procès de la colonisation française”

Thực dân Pháp đầu độc dân VN bằng rượu đến mức nào?

Ngồi xem “Bản án chế độ thực dân Pháp” để giải trí. Phải nói đây là một tài luyện tuyên truyền viết rất giỏi (theo nghĩa tuyên truyền cho đám đông). Trong đó Chương 2 là về thực dân Pháp đầu độc người Việt bằng thuốc phiện (opium) và rượu (alcohol).

Theo sách này thì Thực dân bắt dân ta uống trung bình đến 2,5 lit rượu một đầu người 1 năm, mà là loại rượu mạnh 40-45 độ.
(Quy ra cồn nguyên chất 100%, thì bằng 1 lít cồn 100%/người/năm).

Thế là nhiều hay ít?

Nhiều hay ít là khái niệm tương đối. So với dân VN thời nay: tiêu thụ 3,5 tỷ lít bia/năm, tính ra đầu người gần 40 lít/năm, cứ cho bia nhẹ chỉ 4% cồn, thì là bằng 1,6 lít cồn 100% rồi. Nếu kể cả rượu (bán chính thức, không tính rượu lậu) thì sẽ thành hơn 2 lít 100% một người một năm, hơn gấp đôi thời bị thực dân Pháp đầu độc.

Các quan chức nhậu nhẹt mỗi bữa phải làm 1 lít 40%, thì tính ra cả năm phải vào cỡ 50-100 lít 100% là nhẹ, gấp ít ra 50-100 lần so với thực dân đầu độc. Nhưng đấy là quan, không tính. Tính dân thường thôi.

Nhưng 2 lít cồn một năm có phải là nhiều không?

Nếu chẳng hạn một người trưởng thành uống đều đặn mỗi ngày 1 chén rượu vang 100ml 12% thì không hề nhiều mà ngược lại tốt cho sức khỏe. (Chỉ có uống quá nhiều mới hại). Nhân với 365 ngày thì thành tương đương 4 lít 100%. Nếu tính như vậy thì con số 2 lít là “vừa phải”, không nhiều (kể cả đàn bà trẻ em không uống). Tất nhiên, phân bố không đều, tức là có một tỷ lệ nhỏ bợm rượu uống rất nhiều quá mức an toàn cho sức khỏe, và một lượng lớn uống rất ít, nên rượu mới thành vấn đề.

Ở những nước lanh (như Nga, bắc Âu) thì người ta tiêu thụ cồn chắc chắn nhiều hơn vậy, nhâm nha ngày hết nửa chai vodka là “điêu độ, không có vấn đề gì”.

Nước Pháp thì sao? Thời năm 60 trung bình mỗi người lớn uống tương đương với 26 lít cồn 100% một năm, nửa thế kỷ sau giảm đi còn có 12 lít, nhưng vẫn là gấp 12 lần cái sự đầu độc của thực dân Pháp thời cách đây gần 1 thế kỷ. Thế là thế nào?

Đoạn thuốc phiện thì tôi không rõ, nhưng đoạn rượu bảo nó đầu độc với số lượng khiêm tốn thế thì oan cho nó. Nó chẳng qua muốn kiểm soát thuế rượu và chống rượu lậu thôi. Thì cũng không khác gì mấy “thuế tiêu thụ đặc biệt” của rượu ngày nay. Nhưng mà ngày nay còn có nhiều thứ rượu rởm uống vào đau đầu, ung thư, v.v. mà thực dân nó không nghĩ ra.

Bản tiếng Pháp: http://classiques.chez-alice.fr/start/ho00.html

Print Friendly

5 comments to Thực dân Pháp đầu độc dân VN bằng rượu đến mức nào?

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.