Books can be dangerous. The best ones should be labeled "This could change your life."
by Helen Exley

Một vài bức hình từ đám tang cha tôi, nhà giáo Nguyễn Văn Long