If a man is called to be a streetsweeper, he should sweep streets even as Michelangelo painted or Beethoven composed music or Shakespeare wrote poetry. He should sweep streets so well that all the hosts of heaven and earth will pause and say, "Here lived a great streetsweeper who did his job well."
by Martin Luther King, Jr.

Một vài bức hình từ đám tang cha tôi, nhà giáo Nguyễn Văn Long

(Đây là một vài hình do bạn bè chụp. Còn hình do nhà tang lễ chụp thì chưa nhận được)

28/04/2016

 

. . . → Read More: Một vài bức hình từ đám tang cha tôi, nhà giáo Nguyễn Văn Long