If I were asked to enumerate ten educational stupidities, the giving of grades would head the list... If I can't give a child a better reason for studying than a grade on a report card, I ought to lock my desk and go home and stay there.
by Dorothy De Zouche

Một vài bức hình từ đám tang cha tôi, nhà giáo Nguyễn Văn Long

(Đây là một vài hình do bạn bè chụp. Còn hình do nhà tang lễ chụp thì chưa nhận được)

28/04/2016

 

. . . → Read More: Một vài bức hình từ đám tang cha tôi, nhà giáo Nguyễn Văn Long