La raison d'aimer, c'est l'amour.
by Antoine de Saint-Exupéry

Một vài bức hình từ đám tang cha tôi, nhà giáo Nguyễn Văn Long