Teachers must …regard every imperfection in the pupils not as a defect … but as a deficit
in his or her own instruction, and endeavour to develop… the ability to discover a new method of teaching.

by Leo Tolstoy (1828-1910)

Một vài bức hình từ đám tang cha tôi, nhà giáo Nguyễn Văn Long

(Đây là một vài hình do bạn bè chụp. Còn hình do nhà tang lễ chụp thì chưa nhận được)

28/04/2016

 

. . . → Read More: Một vài bức hình từ đám tang cha tôi, nhà giáo Nguyễn Văn Long