Đại hội bố già tổ chức ở đâu (bài toán vui)?

Liên đoàn bố già Việt Nam chuẩn bị tổ chức đại hội thường kỳ, với sự tham dự của tất cả các bố già. Quy định của liên đoàn là địa điểm tổ chức phải ở một thành phố sao cho tổng độ dài các quãng đường của các bố già từ các thành phố khác nhau đến đó là nhỏ nhất. Hơn một nửa số bố già là ở Hà Nội. Các bố già Hà Nội  nói rằng theo quy định thì đại hội phải được tổ chức ở Hà Nội. Nhưng các bố già Sài Gòn nói rằng phải tổ chức ở một thành phố miền trung mới đúng quy định. Hỏi các bố già nào đúng?

 

 

Print Friendly

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.