I paint objects as I think them, not as I see them.
by Pablo Picasso

Một năm khởi đầu tốt đẹp cho Tủ sách Sputnik với 20 đầu sách!