University politics are vicious precisely because the stakes are so small.
by Henry Kissinger

Một năm khởi đầu tốt đẹp cho Tủ sách Sputnik với 20 đầu sách!