He that can define ... is the best man.
by Emerson

Một năm khởi đầu tốt đẹp cho Tủ sách Sputnik với 20 đầu sách!