Giáo sự, viện sĩ và văn hóa 10 giun

Có nhiều người yêu cầu tôi bình luận về các vụ “viện sĩ”, “giáo sư” này nọ ở Việt Nam. Nào là viện sĩ của những viện vô danh hay hàng nhái nào đó mà nộp tiền để vào rồi liên hoan ăn mừng ầm ỹ ở Việt Nam có cả bộ trưởng đến chúc tụng, nào là giáo sư của đại học ma, rồi bây giờ là đến “giáo sư tự phong”

Đây là chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Nói mãi rồi nó vẫn thế thôi, khi mà toàn bộ thể chế dựa trên một nền tảng “tốt giả” thì có cải biên đến mấy nó vẫn kéo VN “đi tắt đón đầu vào chốn rừng sâu” thôi, phải thay đổi từ nền tảng đã thì mới có hy vọng thay đổi các thứ khác là hệ quả trực tiếp của nó.

Nhưng việc này cũng làm tôi nhớ đến cái “truyền thống văn hóa 10 giun” của dân ta: trạng Việt thi vẽ rồng với trạng Tàu. Trạng Tàu vẽ mãi chưa xong đầu con rồng, trạng Việt đã lấy 10  ngón tay chấm mực quệt lên giấy thành 10 “con rồng” và tuyên bố thắng cuộc. Tây cũng chịu thua với Việt Nam nếu thi kiểu vậy chứ chẳng cứ anh Tàu!

Trên thế giới thượng vàng hạ cám cái gì cũng có. Và tất nhiên nhiều đại học người ta tự phong giáo sư. Người ta phong kiểu gì? Đây là ví dụ bên Mỹ nhé (vì tôi vừa được một hội đồng phong bên đó mời thẩm định nên có tìm hiểu người ta làm thế nào): Người ta lập hội đồng, mời gần một chục  chuyên gia trên thế giới (những giáo sư ở các trường đại học có uy tín cao) viết đánh giá về ứng cử viên, rồi dựa vào đó mà xét.

Ở Viêt Nam có chuyên gia trên thế giới nào đánh giá không thì tôi chịu. Nhưng nếu làm điều đó thì đã chẳng còn là “giáo sư kiểu Việt Nam”. Ngay giáo sư do hội đồng nhà nước phong, mà tôi còn biết chắc chắn có những người mua bằng tiến sĩ (bằng thật nhé, có điều là công trình do bỏ tiền mua người khác làm cho chứ không phải tự làm thôi), đang ngồi chễm trệ trên các ghế quản lý. Nhà nước phong thế được, thì trường tư cũng tự phong được, chưa chắc chất lượng bên nào đã tồi hơn bên nào nhé.

Chuyện sau lũy tre làng có thể thôi, việc gì mà phải lăn tăn :D

Print Friendly

1 comment to Giáo sự, viện sĩ và văn hóa 10 giun

  • shakhi MonsterID Icon shakhi

    “…Nhà nước phong thế được, thì trường tư cũng tự phong được, chưa chắc chất lượng bên nào đã tồi hơn bên nào nhé…”
    :D

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.