Các bài giảng về toán cho Mirella, I & II (e-book)

Các bài giảng về toán cho Mirella bây giờ đã có ở dạng e-book, gộp cả Quyển I với Quyển II.

Có thể tìm mua e-book này (có kèm chữ ký tác giả) trên shop.sputnikedu.com

Những ai mà tôi đã hứa tặng e-book, xin hãy gửi thư đến shop@sputnikedu.com  (ghi tên đầy đủ, và địa chỉ email, và ghi là để nhận e-book) để các bạn Sputnik làm e-book gửi cho!

 

 

 

 

 

 

Print Friendly

1 comment to Các bài giảng về toán cho Mirella, I & II (e-book)

  • Lê Nhật thanh MonsterID Icon Lê Nhật thanh

    Thưa thày, em có thể mua bản điện tử viết bằng TeX không? Em không thích chế bản của nhà xuất bản lắm.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.