E-book: Học toán và dạy toán như thế nào?

Xin giới thiệu với các bạn gần xa bản điện tử của quyển sách:

Học toán và dạy toán như thế nào?

Sách do tôi viết, trinh bày về các điều cần chú ý để học toán và dạy toán được hiệu quả, một số lý thuyết sai lệch trong giáo dục mà mọi người cần biết để mà tránh, và một số bất cập trong chương trình toán phổ thông hiện tại.

Quyển sách này nằm trong Tủ sách Sputnik của Sputnik Education

Có thể tải sách xuống tại đây: MathTeaching2015

 

 

 

 

Print Friendly

3 comments to E-book: Học toán và dạy toán như thế nào?

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.