Hội Thảo Hè 2015

Xem tin chính thức tại: http://hoithao.viet-studies.info/Hoithao2015.htm
Liên hệ thông tin tham dự: hoithaohe@gmail.com

Hội thảo hè này là nằm trong chuỗi các hội thảo hè của giới trí thức người Việt hoặc gốc Việt được tổ chức mỗi năm một lần. Lần gần đây nhất vào năm 2014 nó đã được tổ chức ở Toulouse. Lần này, năm 2015, nó sẽ được tổ chức ở Berlin. Chủ đề của hội thảo lần này là:

VIỆT NAM 40 NĂM SAU

Thời gian:
Thứ sáu – Thứ bảy, 24-25 tháng 7, 2015

 Điịa điểm: 
Humboldt-Universität zu Berlin (HUB)
Institut für Asien und Afrikawissenschaften (IAAW)
Unter den Linden 6, 10099 Berlin, Germany

Liên hệ bài vở

• Dự thảo đề tài viết (abstract – một trang) kèm theo lý lịch nghề nghiệp  (curriculum vitae – 6 dòng) và địa chỉ liên lạc, xin gửi về Vũ Quang Việt  (vietvuq@gmail.com) trước ngày 1 tháng 5, 2015. Trường hợp có bài trùng nhau  hoặc không hợp đề tài, Ban Tổ chức sẽ thông báo lại các bạn. Bài viết nộp bản
trước ngày 1 tháng 6, 2015. Ban tổ chức sẽ trả lời bài được chấp nhận hay không  vào ngày 15 tháng 6, 2015. Địa chỉ gửi bài: Vũ Quang Việt, vietvuq@gmail.com

• Tiêu chuẩn bài: Bài viết do Ban Tổ Chức chọn lọc hoàn toàn dựa trên tiêu chuẩn  nghiên cứu khoa học. Trong trường hợp bài có giá trị khoa học nhưng không hoàn  toàn phù hợp với đề tài Hội thảo, bài cũng có thể sẽ được chọn, nhưng thời gian  dành cho thảo luận sẽ bị hạn chế.

• Bài chọn sẽ được đưa lên trang web tại: http://hoithao.viet-studies.info/Hoithao2015.htm

Người tham dự

Xin đặc biệt lưu ý: Sau khi đăng ký hội thảo, tất cả mọi người tham dự (có bài hay chỉ  dự thính, báo chí) đều phải được Ban Tổ Chức đồng ý. Hội thảo này là của một nhóm tư, không phải là một hội thảo công cộng.

Tài chính

Chi phí đi lại, ăn ở,hoàn toàn do cá nhân người tham dự tự túc.

Print Friendly

1 comment to Hội Thảo Hè 2015

  • thilan MonsterID Icon thilan

    Hihi ai mà lại viết bài nghiên cứu khoa học có tính tiên tri, xong rồi lại tự bỏ tiền túi của mình ra trả chi phí đi lại, ăn ở… để mà được trình bày nó cơ chứ ? Cái thông báo của GS nó làm em chết cười :-D :-D

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.