Lời nói thầm lặng (La voce del silenzio)

(Dịch lời Việt cho một bài hát Italia rất hay có từ năm 1968. Đặc biệt nên nghe Bocelli hát và Mina hát bài này. Có thể nghe Dionne hát phiên bản tiếng Anh)

Volevo stare un pò da sola  /  Em dành những phút giây riêng mình trong tĩnh lặng
per pensare e tu lo sai /  để suy ngẫm về cuộc sống này

Ed ho sentito nel silenzio / Nơi thật sâu đáy lòng trong thời gian tĩnh lặng
una voce dentro me / em nhận ra có một giọng vang lên

E tornan vive troppe cose / Bao điều em ngỡ rằng mình đã mất rồi
che credevo morte ormai / giờ đây bỗng về sống động trong em

Là la lá la là la

E chi ho tanto amato / Ai người em đã rất từng yêu
dal mare del silenzio / nay về trong mắt em hiện lên
ritorna come un’onda nei miei occhi / như là cơn sóng từ biển của lặng yên xô đến

E quello che mi manca /  Những điều em nhớ nhung từ xưa
nel mare del silenzio  / trong biển sâu tĩnh yên hiện lên
mi manca sai, molto di più / nay càng da diết hơn xưa bao lần

Ci sono cose in un silenzio / Đây là những điều trong một sự tĩnh lặng
che non m’aspettavo mai / Em thật không hề ngờ đâu anh

Vorrei una voce / Và anh hỡi anh yêu ơi

Ed improvvisamente / Thế rồi như bỗng dưng từ đâu
ti accorgi che il silenzio /  Ta nhận ra chính sự lặng yên
ha il volto delle cose / có hình dáng của những điều
che hai perduto / mà ta đánh mất

Ed io ti sento amore / Anh hiện ra chứa chan tình yêu
ti sento nel mio cuore / anh hiện trong trái tim của em

Stai riprendendo il posto che / Anh về đây lấy nguyên lại vị trí
tu non avevi perso mai / chưa từng bị  mất bao giờ đâu anh
che non avevi perso mai (2x) / chưa từng bị  mất bao giờ đâu anh

(Lặp lại điệp khúc)

E quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca sai, molto di più
Ci sono cose in un silenzio che non m’aspettavo mai
Vorrei una voce
E improvvisamente ti accorgi che il silenzio
Ha il volto delle cose che hai perduto
Ed io ti sento amore,  ti sento nel mio cuore
Stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai
Que non avevi perso mai (2x)

Mina:

Bocelli:

Dionne (tiếng Anh):

Print Friendly

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.