Hội tụ vô điều kiện và không gian hạch của Grothendieck