Alexander Grothendieck (1928-2014), một thiên tài kì dị