Ai biết chủ nghĩa Marx ?!

Tất nhiên không phải là tôi.

Nhưng chắc gì các tổng bí thư ĐCS đã biết nó là cái gì, tuy rằng họ hay  tỏ vẻ tụng kinh Marx.

Trong quyển Đèn Cù của Trần Đĩnh có sự tích về Lê Duẩn nói chuyện chủ nghĩa Marx với GS triết học Trần Đức Thảo. Sau khi  Duẩn thao thao bất tuyệt thì TĐ Thảo nói một câu xanh rờn “tôi chẳng hiểu anh nói gì cả”, một cách “hơi lịch sự” để nói “anh nói nhảm nhí”, khiến Lê Duẩn tức lồng lộn.

Còn đây là một mẩu chuyện khác (có thật, ai tin hay không thì tuỳ), về đấu nhau trong Bộ Chính Trị về Marx:

Hồi đó, Nguyễn Cơ Thạch đưa cho Nguyễn Văn Linh, lúc đó là tổng bí thư, một tệp giấy mấy chục trang và nói đại loại: anh trước bận chiến đấu chắc chưa có thời gian tìm hiểu chủ nghĩa Marx, nay tôi xin tóm tắt lại đây mấy chục trang để anh tham khảo, rồi có gì tôi xin trình bầy thêm. Linh giận lắm, “thằng này dám chê mình dốt”, bèn gọi thủ hạ đến bắt đọc và tìm ra khẩn cấp trong tệp đó 5-7 chỗ sai, để “lần sau họp bộ chính trị tao phải đập cho nó một trận”. Cuối cùng thì do thủ hạ mến Thạch nên cố tình lần khần viện cớ đang quá nhiều việc gấp rút mà tìm chỗ sai lại phải tra cứu nhiều, nên Linh không lôi được Thạch ra đập lần đó.

Ông Linh chính là người đã sang họp hội nghị Thành Đô ở TQ, mà theo lời ông Thạch là “mở đầu thời kỳ Bắc thuộc mới của VN”. Sau hội nghị Thành Đô đó, thì Thạch bị bay khỏi mọi chức vụ, và nói những câu chửi Linh mà đến lúc chết Linh vẫn còn tức.

 

 

Print Friendly

4 comments to Ai biết chủ nghĩa Marx ?!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.