Văn hóa Tây Nguyên qua bút ký của Nguyên Ngọc

Mấy hôm trước được nhà văn Nguyên Ngọc tặng cuốn sách Các Bạn Tôi Ở Trên Ấy mà hôm nay mới có thời giờ nằm đọc được 1/3 quyển. Thấy như là được khai sáng về văn hóa. Sách gồm những mẩu chuyện nhỏ, vừa đơn giản mà lại vừa sâu sắc và cảm động, và chứa đựng những bài học rất hay về lối sống và cách ứng xử. Giá không phải làm gấp mấy việc chuẩn bị đi Mỹ thì sẽ đọc một lèo cho hết luôn, nhưng thôi để mang lên máy bay đọc tiếp.

Ai chưa biết đến quyển sách này thì rất nên tìm đọc, sẽ không hề uổng thời gian bỏ ra!

Sách Nguyên Ngọc20140801_141949

 

 

 

 

Print Friendly

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.