Đề thi HSG “Nhà Toán Học Trẻ” của Pháp 2014

Dưới đây là đề thi của cuộc thi HSG “Nhà Toán Học Trẻ” (Tournoi des Jeunes Mathématiciennes et Mathématiciens) cho học sinh phổ thông ở Pháp năm 2014. Thể lệ cuộc thi và đề bài bằng tiếng Pháp có thể xem ở trang web:
http://www.tfjm.org/problemes

Cuộc thì này không phải kiểu thi olympic giải mấy bài toán trong thời gian mấy tiếng, mà là thi khám phá khoa học theo kiểu thời gian rất dài (thí sinh có 2 tháng để chuẩn bị lời giải và có quyền trao đổi với người khác và nhờ thầy gợi ý hướng làm), và có nhiều câu hỏi có tính mở, kiểu như “hãy nghĩ ra các mở rộng của vấn đề này”. Đề bài năm 2014 gồm 9 vấn đề toán học rất thú vị, và cũng có nhiều câu khá gần gũi cuộc sống (mạng giao thông, labirinths, …)

Đề bài năm  2014 được bạn Vũ Đức Việt dịch ra tiếng Việt và gửi cho tôi. Cảm ơn bạn Việt! Vì file bạn Việt gửi hơi quá to, tôi chụp lại các trang và để lên đây dạng ảnh:

Print Friendly

3 comments to Đề thi HSG “Nhà Toán Học Trẻ” của Pháp 2014

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.