Giải thưởng toán Pháp – Trung Quốc cho học sinh trung học, nhân 50 năm quan hệ ngoại giao