17/02/1979-17/02/2014

35 năm ngày quân Trung Quốc tràn qua biên giới xâm lược Việt Nam.

Tưởng nhớ những người đã hy sinh trong cuộc chiến tranh chống TQ này, một cuộc chiến kéo dài nhiều năm sau ngày 17/02/1979 đó.

Print Friendly

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.