Thư gửi LHQ nhân 40 năm TQ chiếm Hoàng Sa

Những ai chưa kịp ký tên, xin mời ký mau ! Đã có khoảng 10 nghìn người ký trong mấy hôm, với nỗ lực vận động của những người đua ra initiative này.

Links để xem thông tin và ký tên :

http://hoangsatruongsa.net/

https://docs.google.com/forms/d/12LCwqTdqX_vOdpM5BR80hmXN1Xjnm2D6ivRTAYZFsrs/viewform

Print Friendly

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.