Cách mạng xong … vẫn nhÆ° cÅ© ! (toán đố, 10 tuổi trở lên)