Chu kỳ cộng hưởng của các hành tinh lên trái đất

Như người ta nói, “there is nothing new under the Sun”, những lời giải đáp cho những câu hỏi hóc búa rất có thể đã được người xưa bàn đến, ta chỉ việc tìm lại và luận giải ra. Một trong các câu hỏi đó là: “Chu kỳ 60 năm từ đâu ra?“. Sau nhiều năm băn khoăn vì đi tìm mãi không ra hiện tượng thiên văn nào trong hệ mặt trời có chu kỳ đúng 60 năm (mà chỉ toàn là xấp xỉ 60 năm thôi), để rồi cuối cùng một hôm chợt nhớ ra lý thuyết cộng hưởng vật lý của các “driven damped harmonic oscillators” (các thay đổi điều hòa vừa  tự giảm đi vừa bị kích thích) cho phép là các thứ có chu kỳ gần 60 năm (chứ không chính xác 60 năm) thì kích hoạt mạnh các sóng có chu kỳ 60 năm của hệ mặt trời – trái đất (chu kỳ 1 năm là chu kỳ cơ bản nhất của hệ mặt trời – trái đất, và nhiều chu kỳ mạnh khác là số chẵn của chu kỳ này), thì trong tuần vừa rồi, đọc một quyển sách cổ “A manual of astrology” của Raphael xuất bản vào thế kỷ 19, thì phát hiện ra là Raphael cũng đã dùng chu kỳ chính xác 60 năm!

Nói một cách chính xác hơn, Raphael trong sách của mình, ở trang 165, đã đề ra cho mỗi hành tinh, ngoài chu kỳ quay quanh mặt trời của nó, thêm một chu kỳ khác, gọi là “celestial period”. Bảng celestial periods của các sao (hành tinh) chính như sau (các số là chẵn năm, chứ không phải là xấp xỉ):

Saturn: 30 năm

Jupiter: 12 năm

Mars: 19 năm

Sun: 19 năm

Venus: 8 năm

Mercury: 10 năm

Moon: 4 năm

Raphael đưa ra bảng trên dựa trên nhiều năm phân tích chiêm tinh và nhận thấy sự tồn tại của các chu kỳ đó, nhưng không giải thích được tại sao lại vậy. Ngày nay, với lý thuyết cộng hưởng, chúng ta có thể giải thích được rằng: đó chính là các chu kỳ cộng hưởng của trường tác động của sao lên trái đất!

Ta hình dung như sau: đối với sự sống trên trái đất, thì chu kỳ quan trọng nhất chính là chu kỳ 1 năm (xuân – hạ – thu – đông). Các tác động khác trên trái đất mà có tính ổn đinh thì cũng phân tích được thành tổng các thành phần tuần hoàn theo thời gian, trong đó các thành phần có chu kỳ là số chẵn năm là quan trọng nhất.

Lấy Saturn làm ví dụ,  Saturn quay quanh mặt trời một vòng hết 29,5 năm, nên tạo ra một trường tác động dạng “harmonic oscillator” với chu kỳ 29.5 năm. Tuy nhiên, khi trường này lan đến trái đất, thì vừa bị “driven” bởi trường năng lượng sẵn có trên trái đất, mà đặc biệt là thành phần chu kỳ 30 năm của trường trái đất này, và vừa bị yếu tố damping (như tất cả mọi thứ khác có tính giảm dần theo thời gian nếu không được kích thích), và kết quả là hợp của cái “driving force” chu kỳ 30 năm sẵn có trên trái đất với cái trường điều hòa tạo ra từ Saturn mà đáng nhẽ có chu kỳ 29.5 năm là một trường vẫn có chu kỳ 30 năm, mà ta có thể gọi là “trường cộng hưởng” của Saturn trên trái đất. Chu kỳ của “trường cộng hưởng” đó chính là cái mà Raphael gọi là “celestrial period” (chu kỳ trời của sao).

Tương tự như vậy với Jupiter, chu kỳ của vòng quay của Jupiter quanh mặt trời là 11.86 năm, nhưng khi cộng hưởng với các chu kỳ của trái đất thì thành trường cộng hưởng của Jupiter trên trái đất với chu kỳ 12 năm.

Sao hỏa cũng vậy: chu kỳ của vòng quay của Mars quanh mặt trời là 1,881 năm, tức là gần 2 năm. Tuy nhiên, sai số tương đối (2-1,881) / 2 = 5.95% là quá lớn để cho trường ảnh hưởng của Mars tạo kích thích mạnh đến thành phần tuần hoàn chu kỳ 2 năm trên trái đất. (Để so sánh: sai số tương đối của chu kỳ của Jupiter là (12 – 11.86)/12 = 1.2%, và của Saturn là (30 – 29.46)/30 = 1.8%, đủ nhỏ để tạo cộng hưởng).  Nếu lấy 2 vòng quay của Mars thì được 2×1.881 năm, cũng vẫn có sai số tương đối so với 4 năm như là nếu chỉ lấy 1 vòng. Khi lấy 3 vòng quay cũng vậy, v.v. Phải lấy đến 10 vòng quay của Mars, thì lúc đó sai số mới đột ngột giảm đi: 10 x 1,881 gần bằng 19 (thay vì 20), và với sai số tương đối chỉ có (19-1,881)/19 = 1%. Chính vì vậy mà theo Raphael thì Mars có “celestial period” bằng 19 năm: đó chính là bởi vì trường tác động của Sao Hỏa kích thích mạnh nhất qua cộng hưởng lên thành phần điều hòa có chu kỳ 19 năm của trường năng lượng trên trái đất.

Vì sao mặt trời cũng có chu kỳ 19 năm trong bảng của Raphael ?! Tất nhiên, mặt trời có chu kỳ 1 năm nếu nhìn từ trái đất. Ở đây, ý của Raphael có lẽ là, ngoài chu kỳ “hiển nhiên” là 1 năm này, còn một chu kỳ cộng hưởng quan trọng khác là 19 năm, do tương tác mặt trời – sao hỏa tạo thành lên trái đất, và do vậy cũng tính là mặt trời có chu kỳ 19 năm ?! Chú ý rằng, bảng trên của Raphael chỉ chứa các chu kỳ dài, chứ không chứa các chu kỳ ngắn, vì các chu kỳ dài này là để dùng tính toán những sự kiện lớn, cần thời gian dài để ấp ủ và xảy ra.

Tiếp đến Venus. Chu kỳ vòng quay của Venus quanh mặt trời là 0,6152 năm. Phân số đơn giản nhất để xấp xỉ nó với sai số nhỏ hơn 1,5% là 8/13, và đó là một xấp xỉ vô cùng tốt: (8 – 13 x 0,6152)/8 = 0,03%, do đó màVenus có cộng hưởng 8/13 với trái đất, và chu kỳ cộng hưởng đất-trời của Venus được Raphael tính là 8 năm. Một điều thú vị là, con số 0,6152 còn có thể được xấp xỉ bằng 5/8 với sai số 1,6%, và do đó có thể coi rằng Venus còn có thêm một chu kỳ cộng hưởng khác: chu kỳ 5 năm.

Đối với Mercury thì vấn đề trở nên tế nhị hơn: trong khi Mars nằm xa trái đất hơn mặt trời (và do đó chu kỳ của Mars trên horoscope trùng với chu kỳ quay quanh mặt trời của nó), Venus nằm gần mặt trời hơn trái đất (và do dó chu kỳ quay quanh horoscope của nó bằng đúng 1 năm) nhưng đủ xa để chu kỳ quay quanh mặt trời của nó có ý nghĩa quan trọng trong tác động đến trái đất, thì Mercury quá gần mặt trời, nên ảnh hưởng của chu kỳ quay quanh mặt trời của nó đối với trái đất có thể ít rõ ràng hơn ?! Mercury quay một vòng quanh mặt trời mất 0.241 năm, hay là gần bằng 5/21 với sai số 1,2%. Như vậy có thể coi là chu kỳ cộng hưởng của Mercury là 5 năm ?! Không rõ tại sao Raphael lại chọn con số 10 năm (sai số vẫn vậy chứ không tốt lên) . Nếu xấp xỉ bằng 6/25 thì sai số còn tốt hơn, chỉ có 0,4%, hay là 7/29 cũng là xấp xỉ tốt hơn. Chưa rõ rại sao con số 10 năm được đưa ra.

Chu kỳ cộng hưởng 4 năm của Raphael cũng chưa rõ từ đâu ra. Tất nhiên, nó không phải do mặt trăng quay quanh mặt trời, vì mặt trăng quay quanh trái đất. Nhưng nó cũng không cho con số chẵn so với chu kỳ quay của mặt trăng quanh trái đất !

Điểm lại các chu kỳ trên, thì ta thấy con số 60 sẽ bao gồm cả các chu kỳ của Saturn (2 x 30), Jupiter (5 x 12), Venus (12 x 5 nếu lấy theo phân số 5/8 cho vòng quay của Venus), và Mercury (cũng là 12 x 5 nếu lấy theo phân số 5/21 cho vòng quay của  Mercury), và do đó chu kỳ 60 chính là chu kỳ lớn chứa chu kỳ cộng hướng của liền 4 hành tinh Saturn, Jupiter, Venus và Mercury, và tất nhiên của của Moon nếu chấp nhận chu kỳ của Moon nói theo Raphael và 4 năm. Con số 5 năm cũng xuất hiện mấy lần (Venus, Mercury, và trong con số 30 năm của Saturn), và diều này có thể dính dáng đến chuyện tính ngũ hành trong tử vi đẩu số ?!

Ghi chú:

Sách của Raphael ở dạng PDF có thể tìm trên internet. Cứ gõ các từ khóa “astrology, raphael, pdf” sẽ ra.

Trong vấn đề cộng hưởng của hai giao động điều hòa có tần số gần nhau, có vấn đề là ít ra một trong hai giao động đó phải thay đổi tần số để hai bên tiến tới có cùng tần số thì mới diễn ra cộng hưởng, không thì sẽ không cộng hưởng được. Nhưng bên này dịch tần số ? Đấy phải là bên “linh động hơn” hay “yếu hơn”, dễ bị dịch tần số hơn. Trong trường hợp trái đất, ta coi tần số 12 năm là rigid không thể dịch đhwowjc chẳn hạn, thì có nghĩa là cái trường năng lượng tạo bởi Jupiter phải “năng động”, dễ dịch tần số. Tất nhiên chu kỳ của Jupitef quanh mặt trời cũng là rigid, không dịch được, vậy câu hỏi đặt ra là cái trường năng lượng tạo bởi ảnh hưởng của Jupiter hình thành thế nào ? Tại sao nó phải thỏa mã một phương trình vi phân bậc 2 theo thời gian (để có thể dịch tần số) ?! Và cái trường năng lượng đó của Jupiter có “hình thù” thế nào tại mỗi điểm ? Có khả năng là nó là một thứ “spinning field” (tạo ra lực quay tại mỗi điểm xung quanh bản thân nó) như là kiểu trường từ ?! Lực đó sẽ tỷ lệ với chu kỳ của Jupiter (và như vậy nếu không có damping và exterior driving force thì sẽ quay theo đúng chu kỳ của Jupiter), và vì là ở dạng lực tác động qua gia tốc thay đổi, nên sẽ tạo phương trình bậc 2 cho trường năng lượng trên trái dất ?!

 

Print Friendly

1 comment to Chu kỳ cộng hưởng của các hành tinh lên trái đất

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.