Vì sao nhà tiền lại ảnh hưởng tới … tiền ?

Trong các sách chiêm tinh Tây, người ta nói rằng, muốn xem xét về một vấn đề gì đó của một người, thì phải xem đến cả ba thứ: sao chủ thứ đó, cung Zodiac chủ thứ đó, và nhà chủ thứ đó trên horoscope của người đó. Ví dụ, nói một cách đơn giản hóa, nếu muốn xem về việc kiếm tiền ra sao, thì phải xem sao Venus, cung Taurus, và nhà số 2.  Nhưng  cách sách không hề có giải thích tại sao lại như vậy.

Từ thời Ptolemy đến nay tình hình vẫn luôn như vậy, các khẳng định đưa ra trong chiêm tinh học hầu hết là không có giải thích, mà mọi người cứ nghiễm nhiên chấp nhậ như là “kinh nghiệm truyền kiếp” hay “thánh bảo vậy”, chứ không có mô hình vật lý nào kèm theo làm nền tảng giải thích cơ chế tác động của vũ trụ lên con người ra sao, tại sao lại qua cả ba vế “sao, cung, nhà”. Đây chính là điểm yếu của chiêm tinh học: thiếu các giải thích khoa học. Nhưng không phải vì thế mà dễ dàng phủ nhận chiêm tinh là nhảm nhí.

Trong lịch sử thế giới có rất nhiều cái người ta nghiệm thấy đúng nhưng không đủ trình độ khoa học để giải thích. Ví dụ như, trong hàng nghìn năm, người ta vẫn dùng la bàn để định hướng bắc – nam, tuy rằng không giải thích được tại sao, phải đợi cho đến khi lý thuyết trường điện từ của vật lý xuất hiện mới giải thích được. hay Hay là các loại thuốc hiệu nghiệm dùng cây cỏ, chỉ biết là nó hiệu nghiệm chứ không biết chất nó chứa có cấu tạo như thế nào, nguyên lý hoạt động ra sao mà hiệu nghiệm thế. Tình hình chiêm tinh học cũng vậy: có nhiều thứ người ta thấy có vẻ hiệu nghiệm nhưng không biết vì sao hiệu nghiệm. (Bên cạnh đó tất nhiên có nhiều “nhà chiêm tinh” nói mà không hiểu mình nói cái gì, “ăn ốc đoán mò” hoặc giáo điều sai lệch, làm giảm uy tín của chiêm tinh học).

Trong bài viết “Các sao tác động lên người ra sao“, tôi đã đưa ra giả thuyết về các cách tác động của các thiên thể lên người: trực tiếp (chiếu ngay lúc đó), gián tiếp (qua việc tác động lên một trường năng lượng trên trái đất theo kiểu tích lũy, rồi trường đó tác động lên người), và qua cơ chế cộng hưởng (những cái gì có bước sóng / chu kỳ giống anh thì công hưởng với nhau). Trong bài viết “Góc tương tác giữa các luồng tia vũ trụ“, tôi cũng có đưa ra giả thuyết để giải thích hiện tượng khi  các sao  tạo thành các góc chiếu đặc biệt (gọi là các aspect) thì ảnh hưởng của chúng (lên con người) có sự tương tác mạnh với nhau.

Bài viết này nhằm phát triển tiếp các bài viết trên về một mô hình nhằm giải thích cơ chế tác động của các sao lên con người thể hiện qua ba yếu tố “sao, cung, nhà” trong horoscope.

Chúng ta sẽ hình dung là trên trái đất có một trường năng lượng do các ảnh hưởng từ vụ trụ tạo nên (đặc biệt là do tác động từ mặt trời, mặt trăng, và các sao khác), và trường đó tác động lên con người. Chúng ta hình dung là trường đó có thể được phân tích thành tổng của nhiều thành phần (tương tự như là phân tích phổ của một nguồn sáng, hay là như kiểu các boson có thể được cộng vào với nhau), bao gồm rất nhiều bước sóng (wavelength), pha sóng (phase), hướng sóng (polarity), mức độ, và các tính chất khác nữa, khác nhau. Trường năng lượng này không phải là trường từ (magnetic field) mà có lẽ phức tạp hơn trường từ nhiều, nhưng cũng có thể có liên quan đến trường từ.

Do tác động thay đổi của mặt trời và các sao khác, nên trường năng lượng này không cố định, mà thay đổi theo vị trí và thời gian. Và nói chung các thay đổi này có tính chất tuần hoàn và trường năng lượng có thể viết được dưới dạng tổng của các hàm “điều hòa” như kiểu hàm sin.

Để hình dung trường này thay đổi ra sao, có thể lấy vị dụ là mặt trời và ảnh hưởng của nó đến nhiệt độ: nhiệt độ tuần hoàn theo chu kỳ ngày (đêm lạnh, ngày nóng) và theo chu kỳ năm (đông lạnh, hè nóng), ngoài ra nếu hứng mặt trời chiếu trực tiếp thì cũng sẽ nóng hơn là so với nếu không hứng trực tiếp tia nắng mặt trời, bất kể là vào lúc nào. Có nghĩa là, ảnh hưởng của mặt trời lên nhiệt độ gồm có chiếu trực tiếp, tích lũy tuần hoàn theo ngày, và tích lũy tuần hoàn theo năm. Khi tính theo năm, thì có thể lấy điểm mốc là ngày Xuân Phân 21/03 (0 độ Aries trên vòng hoàng đạo), còn khi tính vòng tuần hoàn theo ngày thì điểm 0 độ Aries không còn ý nghĩa nữa, mà phải lấy điểm AS (ascendant) hay MC (milieu du ciel) làm điểm mốc. Chú ý rằng, cùng tại một thời điểm, thì ở trên trái đất có chỗ là ngày chỗ là đêm, tức là chỗ nóng chỗ lạnh, đó chính là sự phụ thuộc của trường năng lượng vào vị trí không gian.

Ảnh hưởng của các sao khác, ví dụ như Jupiter, đến trường năng lượng trên trái đất, cũng tương tự như vậy. Tất nhiên, Jupiter không làm nóng nguội trái đất như mặt trời. Nhưng có thể hình dung là nó ảnh hưởng mạnh đến một số bước sóng nào đó của trường năng lượng trên trái đất, và có thể tách ra một thành phần của trường năng lượng này, gọi là thành phần Jupiter. Thành phần Jupiter này cũng có chu kỳ tuần hoàn “mạnh-yếu” theo ngày tương tự như là thành phần mặt trời (tạo nên bởi sự quay của trái đất quanh trục của nó), và chu kỳ tuần hoàn “mạnh-yếu” tạo bởi “năm Jupiter”, tức là chu kỳ với độ dài thời gian 12 năm: Jupiter quay 1 vòng quanh mặt trời mất gần 12 năm, nên có một chu kỳ bằng gần 12 năm chứ không chính xác 12 năm, nhưng ngoài ra còn có chu kỳ chính xác 12 năm, và thành phần năng lượng chu kỳ 12 năm có thể mạnh không kém gì chu kỳ gần 12 năm do hiệu ứng cộng hưởng với chu kỳ của năm trái đất. Như vậy, thành phần Jupiter thậm chí có thể viết thành tổng của 3 thành phần chính: Jupiter-ngày (tuần hoàn với chu kỳ 1 ngày) , Jupiter-12 (tuần hoàn chu kỳ 12 năm), và Jupiter-11.86, và thêm các thành phần nhỏ khác có thể tạm bỏ qua.

Các sao khác cũng vậy, thành phẩn ảnh hưởng của mỗi sao trên trường năng lượng trên trái đất đều chứa một thành phần con quan trọng sẽ gọi là thành phần Sao-ngày, tuần hoàn với chu kỳ 1 ngày. Thành phần Sao-ngày này cũng thay đổi theo vị trí trên trái đất.

Lấy Venus làm ví dụ. Giả sử vào một thời điểm t nào đó, Venus sẽ chiếu thẳng lên một điểm V nào đó trên vòng hoàng đạo trên trái đất. Có nghĩa là người nào mà ở điểm V, vào thời điểm t ngửng đầu nhìn lên trời sẽ thấy Venus thẳng trên đầu mình. Khi đó, điểm V sẽ là điểm được Venus chiếu mạnh nhất vào thời điểm t. Nhưng nó không phải là điểm mà trường Venus-ngày mạnh nhất tại thời điểm t. Điều này tương tự như chuyện 12h trưa là thời điểm mặt trời lên cao nhất nhưng không phải là lúc nóng nhất trong ngày, mà lúc nóng nhất trong ngày là 2h chiều, hay là chuyện ngày 21/06 là ngày dài nhất trong năm nhưng không phải là ngày nóng nhất, mà ngày 21/07 mới là ngày nóng nhất. Do có sự lệch pha giữa “điểm chiếu nhiều nhất” và điểm “trường mạnh nhất” vào khoảng 1/12 chu kỳ, như có giải thích trong bài “Đối xứng gương trên vòng thời gian“, điểm trên vòng hoàng đạo mà trường Venus-ngày mạnh nhất vào thời điểm t là điểm cách điểm V 1/12 chu kỳ, tức là cách một cung quãng 30 đô về phía Đông, tức là Venus đi qua điểm đó vào thời điểm trước t là 2h.

Chúng ta có thể tạm giả thuyết là, các điểm khác nhau trên trái đất vào thời điểm t tuy là có độ mạnh-yếu khác nhau khi so sánh về trường Venus-day, nhưng mà chúng về cơ bản có cùng góc chiếu (polarity) của Venus, tức là trường Venus-day trên trái đất có polarity chỉ phụ thuộc thời gian chứ  không phụ thuộc vào điểm trên trái đất. Ngoài ra, năng lượng đến từ Venus có một số bước sóng đặc trưng, và dù là điểm nào trên trái đất cũng vẫn hứng cùng các bước sóng đó, chứ các “bước sóng chủ đạo”của trường Venus-day không phụ thuộc vào điểm trên trái đất.

Thế ảnh hưởng của bầu khí quyển thì sao? Chẳng hạn như, mặt trời lúc mọc và lúc lặn có màu đỏ, còn buổi trưa màu vàng. Đó là do lúc lặn và lúc mọc tia mặt trời phải đi qua một lớp khi quyển dày đến chục lần so với buổi trưa, và các sóng ánh sáng có màu xanh (bước sóng ngắn hớn) thì bị bắn bật đi (vì thế mà trời màu xanh) hoặc bị không khí hấp thụ, chỉ có các tia màu đỏ là dễ xuyên qua khí quyển nhất. Tuy các sóng bị bầu khí quyển làm phản chiếu “lung tung” như về cơ bản vẫn có một hướng chủ đạo, tập trung nhiều sóng nhất, chính là hướng đến từ mặt trời (hay từ các sao khác).  Về bước sóng, do tính hấp thụ và phản xạ của bầu khí quyển, và sự hấp thị này nhiều hay ít phụ thuộc vào góc chiếu, nên độ intensity của trường Sao-ngày tại một điểm đi đôi chuyện với những bước sóng nào ở đó là chủ đạo (ít bị hấp thụ vào bầu khí quyển nhất) ? Bởi vậy, có thể hình dung là, tuy Venus-ngày ở mọi điểm đều mang “tính Venus”, nhưng độ mạnh tương đối của các bước sóng chủ đạo (không kể đến độ mạnh tuyệt đối) ở các điểm khác nhau trến trái đất vào cùng một thời điểm là khác nhau ?

Như vậy, nếu coi ảnh hưởng lọc bớt sóng của bầu khí quyển là rất mạnh đối với trường năng lượng trên trái đất, thì với bất kỳ sao X nào tại thời điểm t nào, trường X-ngày sẽ có các bước sóng chủ đạo khác nhau tại các điểm khác nhau trên trái đất: nếu gọi x(t) là vị trí của X trên vòng hoàng đạo, coi điểm x(t) + 30° là điểm mạnh nhất   của trường X-ngày, thì các điểm nằm ở phía nửa vòng hoàng đạo ngược lại với điểm x(t) + 30° sẽ là những điểm mà trường X-ngày yếu hơn đồng thời có các bước sóng chủ đạo là sóng dài hơn (như là phía màu đỏ hay cực đỏ của phổ ánh sáng ?), còn phía nửa trên sẽ là phía trường X-ngày mạnh hơn đồng thời có các bước sóng chủ đạo là sóng ngắn hơn (như là phía xanh-tím hay cực tím của phổ ánh sáng ?) . Các bước sóng đó vẫn đều là bước sóng của X, có điểu tỷ lệ mạnh / yếu giữa các bước sóng phụ thuộc vào điểm trên trái đất và thời điểm t (và hướng chiếu của X lên trái đất vào thời điểm đó).

Với giả sử là điều trên là đúng, nếu bây giờ ta coi mỗi mặt của cuộc sống có những bước sóng chủ đạo của nó, thì sẽ giải thích được hiện tượng “nhà tiền ảnh hưởng đến tiền”: Nếu một người sinh ở một thời điểm t và điểm MC của người đó ở vị trí M nào đó  trên vòng hoàng đạo, thì  các nhà của người dó ứng với chuyện nếu sao X rơi vào nhà n thì các bước sóng chủ đạo của trường X-ngày  tại điểm sinh của người đó vào thời điểm t có các tỷ lệ tương đối ra sao. Khi tỷ lệ bước sóng của X-day liên quan đến vấn đề nào đó cao qua vị trí nằm trong nhà n của nó, thì tức là sao X ảnh hưởng đến vấn đề bởi vì nó nằm ở nhà n. Bây giờ cần có thêm “nguyên lý bán kèm” nữa: sao X ảnh hưởng đến ván đề, thì tính cách riêng của X cũng ảnh hưởng vào vấn đề. Tính cách riêng này thể hiện ở các bước sóng khác của X, mà bình thường ra thì không liên quan trực tiếp đến vấn đề, hoặc có liên quan nhưng không thể hiện mạnh.

Có thể hình dung là, nếu tỷ lệ “sóng dài” càng nhiều thì ảnh hưởng của trường X-ngày đến người đó là càng “hướng nội” vào người đó, còn nếu tỷ lệ “sóng ngắn” càng nhiều ảnh hưởng của trường X-ngày đến người đó là càng “hướng ngoại” ra xã hội bên ngoài người đó. Điều này ứng với các nhà từ số 2 đến số 7 là “hướng nội”, từ số 8 đến số 12 rồi 1 là “hướng ngoại”.

Một điều thú vị là các nhà “hướng nội” thì là do các sao “nằm phía trong”, tức là mặt trời – mặt trăng, Mercury và Venus làm chủ, còn các nhà hướng ngoại thì do các sao “nằm phía ngoài” so với quĩ đạo trái đất, tức là Mars, Jupiter, Saturn làm chủ. Việc sắp đặt này hợp với đối xứng trục giữa các điểm tương đương nhau về mức năng lượng và bước sóng nếu sao chiếu vào chúng, và cũng hợp với “tính cách” của sao: tức là do tình cờ hay do sự sắp đặt của vuxg trụ, mà các “bước sóng chủ đạo” của các sao và các nhà tương ứng là hợp với nhau, theo giả thuyết.

 

 

Print Friendly

4 comments to Vì sao nhà tiền lại ảnh hưởng tới … tiền ?

 • […] – Vì sao nhà tiền lại ảnh hưởng tới … tiền ? (Nguyễn Tiến Dũng). […]

 • TBD MonsterID Icon TBD

  Thầy ạ, lá số thế nào thì đi buôn không bị sạt nghiệp ạ? :D.

  Em nghèo muốn đi buôn mà không biết mình có số đi buôn không>? :)

 • admin MonsterID Icon admin

  TBD: số chủ yếu thể hiện qua tính cách, vì như người ta nói, tính cách con người làm nên số phận của họ. Cứ rèn luyện tính cách, làm cái gì ra cái đó, thì số sẽ khá lên, bất kể là đi buôn hay làm thứ khác :)

 • Bạn TBD đặt vấn đề lo bị “sạt nghiệp”.

  Phải có sản nghiệp đáng kể, thì mới có thể bị sạt nghiệp.

  Vậy đến lúc có sản nghiệp đáng kể, bạn gửi tiền rải đều ra chục nhà băng.

  Thế nhé.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.