Chỉ số thiên hướng âm nhạc

Bạn có năng khiếu hay thiên hướng âm nhạc hay không ?  Điều đó có thể hiện trên horoscope của bạn hay không ?

Ở đây, tôi đề xuất một chỉ số zetamu thiên hướng âm nhạc, (hay gọi tắt là chỉ số âm nhạc), dựa trên horoscope, và dựa trên những điều sau mà chiêm tinh học nói về khả năng âm nhạc hay sự nghiệp âm nhạc:

1) Neptune là sao chủ về âm nhạc

2) Moon sao chủ về cảm xúc, và do đó cũng quan trọng cho âm nhạc

3) Pisces là cung Zodiac chủ về âm nhạc

4) Nhà 10 và những vị trí cao nhất trên horoscope là chủ về sự nghiệp hay vị trí xã hội

Nếu như chiêm tinh học có sự đúng đắn trong đó, thì những người có khiếu âm nhạc cao, đặc biệt là những người có sự nghiệp âm nhạc lớn, nói chung phải có chỉ số này cao hơn là những người “đàn gẩy tai trâu”. Còn nếu ngược lại thì chứng tỏ là chỉ số này sai bét, và bản thân chiêm tinh học (ít ra là thứ chiêm tinh mà tôi học được) dễ là thứ nhảm nhí.

Chỉ số thiên hướng âm nhạc zetamu được tính theo các qui tắc sau:

1) Chỉ sử dụng các sao quan trọng thông dụng, là: Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto, không tính cách sao phụ.

2) Dùng 5 aspect lớn giữa các sao, là: conjunction (trùng chỗ), opposition (đối nhau), square (vuông góc), trine (chiếu 120 độ), sextile (60 độ). Để thống nhất, các orb (độ lệch tối đa chấp nhận được khi chiếu) sẽ lấy theo trang www.astro.com, tức là nếu trang đó bảo là có chiếu thì là có, bảo là không thì là không, theo các orb được trang đó đã ấn định, chung cho tất cả các lá số.

3) Các aspect nhỏ 30° và 150° chỉ dùng cho các aspect chiếu từ Moon và Sun. Bình thường, Moon và Sun tính bằng gấp đôi các sao khác, nhưng khi chiếu với aspect nhỏ thì tính bằng các sao khác chiếu aspect lớn.

4) Chỉ số âm nhạc bằng tổng của 3 thành phần: a) Neptune, b) Pisces, c) Moon

5) Thành phần Neptune tính như sau: mỗi sao chiếu vào Neptune tính là 2 điểm, bất kể theo aspect gì trong số 5 aspect lớn. Riêng Mặt mặt trời  hay mằt trăng nếu chiếu thì tính gấp đôi thành 4 điểm. Nếu mặt trăng hay mặt trời chiếu theo aspect nhỏ thì tính là 2 điểm. Nếu Neptune nằm ở nhà 10 hoặc vị trí cao nhất trên bầu trời (sao nằm vị trí cao nhất lá số, khi coi đường horizon ascendant-descendant là đường nằm ngang), thì cộng thêm 8 điểm.

6) Thành phần Pisces tính như sau: Mỗi sao nằm trong Pisces tính là 2 điểm, và mỗi khi có được một sao khác chiếu theo aspect lớn vào nó thì tính thêm một điểm (dù là nằm trong hay nằm ngoài Pisces), riêng mặt trời hay mặt trăng nếu chiếu thì tính gấp gôi thành 2 điểm. Nếu Moon hay Sun nằm trong Pisces thì tính thành 4 điểm thay vì 2 điểm, và các sao chiếu vào chúng cũng được tính điểm lên gấp đôi. Nếu Moon hay Sun chiếu theo aspect nhỏ thì tính còn một nửa so với nếu chiếu theo aspect lớn. Nếu Pisces chứa điểm MC thì cộng thêm 8 điểm. Nếu Pisces không chứa MC nhưng nằm ở khu vực cao nhất trên horoscope thì tính là 4 điểm.

7) Thành phần Moon tính như sau: mỗi sao chiếu vào Moon theo aspect lớn tính là 1 điểm, riêng mặt trời nếu chiếu theo aspect lớn tính là 2 điểm, mặt trời nếu chiếu theo aspect nhỏ thì tính 1 điểm. Nếu Moon mà nằm ở nhà 10 hay vị trí cao nhất trên horoscope thì cộng thêm 6 điểm.

8.) Nếu có một bộ nào đó mà rơi vào cả hai hay ba thành phần trên, thì tính lặp lại chúng cho cả hai hay ba thành phần trên. Ví dụ: Neptune nằm ở nhà Pisces và chiếu vào Moon. Khi đó vừa tính là Moon chiếu Neptune cho thành phần Neptune, vừa tính là Pisces chứa Neptune cho thành phần Pisces, và vừa tính là Neptune chiếu Moon cho thành phần Moon.

Sau đây là một danh sách các mẫu thống kê, gồm hai phần: các nhạc sĩ, và những người được biết đến không phải là với tư cách nhạc sĩ. Để khỏi bị bias mất tính ngẫu nhiên, tôi không tự chọn các ví dụ này, mà nhờ thủ trưởng chọn cho. Khi chọn tên, thủ trưởng không biết gì về lá số của những người này ra sao, cũng không biết là công thức của tôi thế nào, mà chỉ chọn “hú hoạ” theo sự nổi tiếng trong âm nhạc, hay là phân bổ theo các ngành khác. Sau đó, tôi bổ sung thêm các nhạc sĩ  theo danh sách “Top 15 greatest composers” (trừ những người không tìm được số liệu), rồi chọn ngẫu nhiên thêm vài người nữa cho đủ 25 nhạc sĩ, và chọn ngẫu nhiên thêm những người không phải nhạc sĩ cho đủ 25 người nổi tiếng thuộc các ngành khác nhau.

Kết quả như sau, lấy theo dữ liệu từ astro.com. Kết quả được viết theo thứ tự Neptune + Pisces + Moon = Điểm.

Các nhạc sĩ:

Johann Sebastian Bach: 10 + 19 + 2  = 31

Ludwig Beethoven: 18 + 0 + 8  = 26

Andrea Bocelli: 6 + 0 + 9 = 15

Johannes Brahms: 16 + 0 + 4 = 20

Frédéric Chopin: 10 + 28 + 3 = 41

Bob Dylan: 24 + 0 + 4 = 28

George Handel: 4 + 24 + 4 = 32

Franz Haydn: 20 + 0 + 9 = 29

Michael Jackson: 12 + 16 + 5 = 33

John Lennon: 8 + 0 + 13 = 21

Franz Liszt: 4 + 8 + 2  = 14

Gustav Mahler: 12 + 8 + 8 = 28

Amadeus Mozart: 14 + 5 + 4  = 23

Elvis Presley: 16 + 8 + 2 = 26

Prince: 10 + 12 + 4 = 26

Serge Prokofiev: 8 + 10 + 3  = 21

F. Schubert: 14 + 28 + 9 = 51

Robert Schumann: 12 + 9 + 2  = 23

Dmitri Shostakovich: 20 + 9 + 8 = 37

Johann Strauss: 10 + 14 + 4 = 28

Igor Stravinsky: 10 + 0 + 10 = 20

Peter Tchaikovsky: 12 + 7 + 2 = 21

Giuseppe Verdi: 10 + 11 + 1 = 22

Antonio Vivaldi: 4 + 13 + 3 = 20

Richard Wagner: 6 + 9 + 8 = 23

Những người khác:

Lance Armstrong (đua xe đạp): 7 + 0 + 4 = 11

Neil Armstrong (phi công vũ trụ): 4 + 0 + 4 = 8

Honoré de Balzac (văn học): 8 + 7 + 2 = 17

Franz Beckenbauer (bóng đá): 6 + 0 + 5 = 11

David Beckham (bóng đá): 8 + 7 + 9 = 24

L. Da Vinci (nghệ sĩ, khoa học, sáng chế) = 12 + 20 + 4 = 36

Alain Delon (diễn viên điện ảnh):  6 + 6 + 1 = 13

Bill Gates (tỷ phú): 10 + 0 + 3  = 13

Yu. Gagarin (phi công vũ trụ): 6 + 0 + 2 = 8

Alexander Grothendieck (khoa học): 14 + 12 + 8 = 34

Gustave Eiffel (công nghiệp): 8 + 7 + 3 = 18

Albert Einstein (khoa học): 2 + 20 + 3 = 25

Adolf Hitler (độc tài): 2 + 0 + 5 = 7

JP Morgan (ngân hàng): 6 + 4 + 9 = 19

Alfred Nobel (công nghiệp): 12 + 0 + 5 = 17

Napoleon I (độc tài): 8 + 0 + 2 = 10

Nikolaus Otto (phát minh động cơ 4 kỳ): 4 + 5 + 4 = 13

Louis Pasteur (khoa học): 14 + 10 + 0 = 24

Pelé (đá bóng): 8 + 0 + 12 = 20

Cardinal Richelieu (chính trị): 10 + 11 + 4 = 25

Nicolas Sarkozy (chính trị): 12 + 0 + 3 = 15

Joseph  Stalin (độc tài): 8 + 7 + 2 = 17

Lev Tolstoy (văn học): 14 +0 +  7 = 21

Tiger Woods (đánh golf): 8 + 0 + 5 = 13

Zinedine Zidane (bóng đá): 6 + 4 + 2 = 12

Một số quan sát từ danh sách 50 người trên:

1) Hầu hết các nhạc nổi tiếng có chỉ số âm nhạc zetamu trên 20, và chỉ số trung bình của 25 nhạc sĩ trong danh sách phía trên là 26,3.

2) Ngược lại, phần lớn những người nổi tiếng nhưng không trong ngành âm nhạc có chỉ số âm nhạc dưới 20, và chỉ số trung bình của 25 người nổi tiếng nhưng không trong ngành âm nhạc phía trên là 17,2.

3) Một điều thú vị là các nhà khoa học lớn trong danh sách trên (Da Vinci, Einstein, Grothendieck,  Pasteur) đều có chỉ số rất cao so với trung bình (tuy không phải là cố tình được chọn nhằm có chỉ số cao), có tác dụng kéo chỉ số trung bình của những người không làm nhạc sĩ lên.  Nếu không có các nhà khoa học trong danh sách, thì chỉ số trung bình sẽ giảm nhiều. Người ta nói toán học gần với âm nhạc quả “không điêu”, có lẽ do cùng đòi hỏi trí tưởng tượng cao.

4) Có một điều không thể hiện ra trên bảng phía trên, nhưng có thể suy đoán: đó là nếu ta lấy chỉ số âm nhạc zetamu trung bình của “dân thường”, không nổi tiếng về lĩnh vực gì hết, thì tôi đoán là nó sẽ thấp hơn nhiều với con số 17,2 phía trên.

Chú ý rằng, chỉ số âm nhạc zetamu này bỏ qua các yếu tố ảnh hưởng “thứ yếu”, chưa tính đến một số điểm tế nhị khác, và chỉ phản ánh một cách tương đối chứ không phải là chính xác đầy đủ về khả năng âm nhạc. Ví dụ như khi sao chiếu đúng góc chính xác (không bị lệch tẹo nào) thì có thể mạnh hơn nhiều lần chiếu không chính xác (lệch nhiều), nhưng ở đây tính cùng một điểm số cho đơn giản. Bởi vậy mà có một số nhạc sĩ lớn vẫn có chỉ số zetamu âm nhạc tương đối thấp. Nhưng nếu so với các chỉ số kiểu như h-index hay impact factor mà người ta dùng để đánh giá trong khoa học, thì kết quả sơ bộ trên cho thấy cái zetamu index này ít ra không hề tồi hơn!

Thế còn chỉ số âm nhạc zetamu của bạn là bao nhiêu ?

Bạn có thể tự tính nó, bằng cách lấy horoscope theo giờ sinh và nơi sinh của mình, dùng máy tính hoặc trên mạng (ví dụ như astro.com cho lập horoscope miễn phí), rồi đếm xem có bao nhiêu sao trong cung Pisces, bao nhiêu sao chiếu vào Neptne và Moon, và Neptune và Moon có nằm ở phía trên cao nhất hay ở nhà 10 không. Bảng tính điểm phía trên là do tôi làm hệt như vậy. Chỉ số zetamu âm nhạc của tôi khá thấp (đúng thuộc loại “đàn gẩy tai trâu”) nên sẽ không khoe ở đây :D

Ví dụ về cách tính chỉ số cho một số người:

Nhạc sĩ Richard Strauss: Lấy horoscope từ astro.com

 

Theo horoscope trên, ta thấy Neptune nằm ở nhà 10 (+ 8 điểm), có Mars, Venus, Saturn chiếu theo các aspect lớn (+ 3×2 = 6), có Moon chiếu theo aspect nhỏ (+2), tổng cộng Neptune = 16. Pisces không chứa sao nào, nhưng chứa MC nên Pisces = 8. Moon được các sao Venus, Mercury, Pluto chiếu theo aspect lớn nên Moon = 3. Tổng cộng là 16 + 8 + 3 = 27.

Horoscope của Bruce Lee (võ nghệ & điện ảnh):

Theo horoscope trên, thì Neptune = 10 vì nằm trong nhà 10 (8 điểm) và được 1 sao chiếu (2 điểm). Pisces = 0 vì không có gì. Lune = 6 vì có 6 sao chiếu. Tổng cộng được 16 điểm.

Horoscope của nhạc sĩ Felix Mendelssohn:

Theo horoscope trên thì Neptune = 6 vì có 3 sao chiếu. Pisces gồm có 3 thành phần con là Venus, Jupiter và Pluto nằm trong đó. Phần Venus gồm Venus (2 điểm), Moon chiếu vào (2 điểm), Saturn, Neptune, và Jupiter chiếu vào (3 điểm), thành tổng cộng 7 điểm cho Venus. Phần Jupiter gồm Jupiter (2 điểm), Moon chiếu (2 điểm), Venus + Pluto chiếu (2 điểm), thành tổng cộng 6 điểm cho Jupiter. Phần Pluto gồm Pluto (2 điểm), Uranus, Neptune và Jupiter chiếu (3 điểm), thành tổng cộng 5 điểm cho Pluto. Như vậy Pisces được tổng cộng 7 + 6 +5 = 18 điểm. Moon được 2 điểm. Chỉ số âm nhạc của Mendelssohn là Neptune + Pisces + Moon = 6 + 18 + 2 = 26 điểm.

Horoscope của độc tài Benito Mussolini:

Theo horoscope của Mussolini thì Neptune = 6 (có 3 sao chiếu), Pisces = 0, Moon = 6 (Mặt trời chiếu = 2 điểm+ 4 sao khác chiếu = 4 điểm), tổng cộng là 12 điểm âm nhạc.

Horoscope của nữ nhạc sĩ Amy Beach (người Mỹ):

Theo horoscope trên thì Neptune = 10 (có Moon chiếu = 4, Sun chiếu aspect nhỏ = 2, 2 sao khác chiếu = 4), Pisces = 6 (Jupiter = 2 + Moon chiếu = 2 + thêm 2 sao khác chiếu = 2), Moon = 6 (Sun và 4 sao khác chiếu). Tổng cộng là chỉ số âm nhạc = 22.

Boris Yeltsin (nhà chính trị Nga, người đã làm cách lạnh chấm dứt CNXH ở Nga năm 1991):

Có những nhà chính trị, những độc tài vẫn có chỉ số âm nhạc cao (ví dụ như là tướng Franco ở Spain), có lẽ bởi họ sinh ra trong những gia đình có văn hoá tinh tuý. Yeltsin thì không nổi tiếng về văn hoá cao, mà chỉ nổi tiếng về mạnh bạo dám làm và ham rượu. Bởi vậy tôi chọn Yeltsin để xét lá số xem có ứng đúng không. Kết quả, ông này được có 5 điểm. Neptune không có sao nào chiếu vào, cung Pisces không chứa sao nào, chỉ có Moon là đặc biệt được 5 sao chiếu vào. (Trên horoscope thì Pisces ở phía trên cùng, nhưng không tính, vì thực ra không có giờ sinh mà lấy đại là 12h trưa).

Print Friendly

15 comments to Chỉ số thiên hướng âm nhạc

 • dahanhkhach MonsterID Icon dahanhkhach

  Thanks anh nhiều nhé, vì thấy nhóc cũng có khả năng thẩm âm và cảm thụ âm nhạc cũng khá nên cũng muốn cho cháu học thêm âm nhạc. có điều nhóc khoái nghe hơn là chơi piano :D

  Posted by 210.245.52.93 via http://webwarper.net
  This is added while posting a message to avoid misusing the service

 • shakhi MonsterID Icon shakhi

  Cảm ơn anh Dũng đã estimate giúp em.
  Nhưng, hình như em làm cho anh bị bận thêm việc rồi

 • admin MonsterID Icon admin

  Kengo: con kengo thích âm nhạc ở mức vừa phải thôi. Nó khi bé sẽ có vẻ hơi “ông cụ non” cộng với hiếu động. Có khả năng phát triển mở mang trong những lĩnh vực như là media / communication / commerce.

  Ha: con bạn có chỉ số âm nhạc cao. Chú ý (không về âm nhạc): đừng gò ép nó quá nhiều, mà nên để cho nó biểu hiện các sở thích một cách tự nhiên (không nó sẽ thành bị đè nén và không cảm thấy được thỏa mãn. Cũng có những lúc có thể bị ảo tưởng, huyễn hoặc, rồi vỡ mộng, nhưng có bố mẹ tỏ ra quan tâm, thông cảm, động viên (không mắng mỏ) thì sẽ tốt.

 • kengo MonsterID Icon kengo

  Cám ơn GS Zũng. Có lẽ thằng bé nhà em cũng thuộc vào class “đàn gẩy tai trâu” thật. Cơ mà em tự tính cho mình thì được những 24 điểm; có lẽ là overestimate by a scale factor of 2 :-)

  DoB: 28/10/82
  Time: 10h45AM
  Place: Hue-VietNam

  Chúc gia đình GS cuối tuần vui vẻ và không phải dùng đến…thùng rác nữa ^^

 • Ha MonsterID Icon Ha

  Cảm ơn anh Dũng đã xem giúp.
  Con gái em nó thích nhiều thứ lắm, em vừa mừng vừa lo vì không biết thực sự nó mạnh nhất cái gì. Em thì không gò bó với nó, để nó tự do thỏa mãn sở thích, càng lớn nó càng tìm được nhiều cái để thích hơn anh à.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.