Chống tham nhũng: con cáo mắc đuôi

Theo truyện ngụ ngôn Aesop, có một con cáo bị mắc kẹt đuôi vào một bụi cây, không rút ra được. Bọn muỗi liền xông đến đốt cho sưng vù. Có chú chồn đi qua thấy vậy thương hại nói: “để em đuổi tụi muỗi đi cho anh nhé”. Con cáo khôn ngoan trả lời: “Chú đừng có đuổi chúng. Bọn muỗi này đốt anh no rồi, không đốt nhiều nữa. Giờ mà chú đuổi chúng, thì sẽ có bọn muỗi đói khác đến đốt anh còn đau hơn!”.

Vấn đề chống tham nhũng của VN cũng vậy thôi, đuổi tên tham nhũng này đi, sẽ có những tên tham nhũng khác xông đến xâu xé còn tệ hơn, chừng nào còn chưa “rút được cái đuôi ra khỏi chỗ mắc kẹt” :D

 

Print Friendly

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.